Informacja Wójta Gminy Gizałki o udostępnieniu spisu wyborców

W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 roku wyborami do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast informuję, że od 1 października do 15 października 2018 r. w godzinach pracy Urzędu (od 7.30 do 15.30), każdy wyborca może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców.

Spis zostanie udostępniony przez Urząd Stanu Cywilnego w Gizałkach przy ul Kaliskiej 23, (pokój nr 1 - budynek przy ośrodku zdrowia).

Uwaga:
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy złożony w Urzędzie Gminy w Gizałkach (Urząd Stanu Cywilnego). Udostępnienie spisu wyborców do wglądu, następuje poprzez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-01 08:16:47
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-10-01 08:16:23
Odsłon: 164
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.