Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Uchwała nr LII/367/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2023 - 2033

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
  • opublikował: Teresa Andrzejak
   data publikacji: 2023-10-31 14:42

Uchwała nr LII/366/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-10-31 14:37
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-31 14:38

Uchwała nr LII/365/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 października 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane realizowane w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-10-31 14:36

Uchwała nr LII/364/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 października 2023 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik i za worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-10-31 14:34

Uchwała nr LII/363/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 października 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-10-31 14:32

Uchwała nr LII/362/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Wierzchy do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-10-31 14:28

Uchwała nr LII/361/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Leszczyca do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-10-31 14:27

Uchwała nr LII/360/2023 Rady Gminy Gizałkiz dnia 25 października 2023 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Pleszewie na kadencję 2024-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-10-31 14:26

Uchwała nr LII/359/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gizałki na lata 2023-2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-10-31 14:24

Uchwała nr LII/358/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania za lata 2021-2022 z realizacji „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Gizałki na lata 2019-2022”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-10-31 14:22

Uchwała nr LI/357/2023 z dnia 7 września 2023 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2023 - 2033

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-10-18 07:53

Uchwała nr LI/356/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 września 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
  • opublikował: Teresa Andrzejak
   data publikacji: 2023-09-12 13:42

Uchwała nr L/355/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2023 - 2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-08-25 13:36
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-25 13:37

Uchwała nr L/354/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-08-25 13:34

Uchwała nr L/353/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 17 sierpnia 2023 r. z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-08-25 13:32

Uchwała nr L/352/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-08-25 13:30
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-25 13:31

Uchwała nr L/351/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydata na ławnika

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
  • opublikował: Teresa Andrzejak
   data publikacji: 2023-08-25 12:53
  • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
   ostatnia modyfikacja: 2023-08-25 12:54

Uchwała nr L/350/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Gizałki

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
  • opublikował: Teresa Andrzejak
   data publikacji: 2023-08-25 12:51

Uchwała nr XLIX/349/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-07-03 10:35

Uchwała nr XLIX/348/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-07-03 10:33

Uchwała nr XLIX/347/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2022 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-07-03 10:32

Uchwała nr XLIX /346/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gizałki wotum zaufania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-07-03 10:30

Uchwała nr XLVIII/345/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2023 - 2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-06-27 10:26

Uchwała nr XLVIII/344/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-06-27 10:25

Uchwała nr XLVIII/343/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-06-27 10:23

Uchwała nr XLVIII/342/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-06-27 10:15

Uchwała nr XLVIII/341/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-06-27 10:11

Uchwała nr XLVIII/340/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie przekazania wniosku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-06-27 10:09

Uchwała nr XLVII/339/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2023 - 2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-05-12 13:56

Uchwała nr XLVII/338/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-05-12 13:53

Uchwała nr XLVII/337/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowa) w m. Gizałki”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-05-12 13:52

Uchwała nr XLVII/336/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego”ji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-05-12 13:50

Uchwała nr XLVII/335/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego „PPL – Pleszewskie Przewozy Lokalne”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-05-12 13:48

Uchwała nr XLVI/334/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2023 - 2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-03-22 12:26

Uchwała nr XLVI/333/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-03-22 09:01

Uchwała nr XLVI/332/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Gizałki na lata 2023-2025

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-03-22 12:20

Uchwała nr XLVI/331/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-03-22 12:16

Uchwała nr XLVI/330/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-03-22 12:06
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-22 12:19

Uchwała nr XLV/329/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-01-31 12:46

Uchwała nr XLV/328/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-01-31 12:44

Uchwała nr XLV/327/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała nr XLV/326/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Białobłoty w gminie Gizałki na lata 2022-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-01-31 12:41

Uchwała nr XLV/325/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/236/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Gizałki za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-01-31 12:40

Uchwała nr XLV/324/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/121/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-01-31 12:38

Uchwała nr XLV/323/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie warunków i trybu zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-01-31 12:28

Uchwała nr XLV/322/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej przy zwrocie kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-01-31 12:26

Uchwała nr XLV/321/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-01-31 12:23

Uchwała nr XLV/320/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2023 - 2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-01-31 12:21

Uchwała nr XLV/319/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2023 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-01-31 12:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2936
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-31 14:42:05