Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

II Sesja Rady Gminy Gizałki w dniu 4 grudnia 2018 r.

Głosowanie w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki:

Wyniki głosowania: „za” - 15, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0

Wynik imienny głosowania „za” (15): Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman Rojewski, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak.

Głosowanie w sprawie wyboru Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki:

Wyniki głosowania: „za” - 15, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0

Wynik imienny głosowania „za” (15): Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman Rojewski, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak.

Głosowanie w sprawie wyboru Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki:

Wyniki głosowania: „za” - 15, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0

Wynik imienny głosowania „za” (15): Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman Rojewski, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak.

Głosowanie w sprawie wyboru Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gizałki:

Wyniki głosowania: „za” - 15, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0

Wynik imienny głosowania „za” (15): Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman Rojewski, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak.

Głosowanie w sprawie wyboru Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki:

Wyniki głosowania: „za” - 15, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0.

Wynik imienny głosowania „za” (15): Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman Rojewski, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak.

Głosowanie w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy Gizałki:

Wyniki głosowania: „za” - 15, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0

Wynik imienny głosowania „za” (15): Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman Rojewski, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak.

Głosowanie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy:

Wyniki głosowania: „za” - 15, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0

Wynik imienny głosowania „za” (15): Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman Rojewski, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak.

Głosowanie w sprawie ustalenia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta:

Wyniki głosowania: „za” - 15, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0

Wynik imienny głosowania „za” (15): Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman Rojewski, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak.

Głosowanie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019:

Wyniki głosowania: „za” - 15, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0

Wynik imienny głosowania „za” (15): Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman Rojewski, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak.

Głosowanie w sprawie stawek podatku od nieruchomości:

Wyniki głosowania: „za” - 15, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0

Wynik imienny głosowania „za” (15): Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman Rojewski, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak.

Głosowanie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Gizałki:

Wyniki głosowania: „za” - 15, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0

Wynik imienny głosowania „za” (15): Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman Rojewski, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak.

Głosowanie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadania pn. „Opracowanie projektu oferty przewozowej oraz koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Pleszewskim”:

Wyniki głosowania: „za” - 15, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0

Wynik imienny głosowania „za” (15): Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman Rojewski, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak.

Głosowanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Pleszew na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie projektu oferty przewozowej oraz koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Pleszewskim":

Wyniki głosowania: „za” - 15, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0

Wynik imienny głosowania „za” (15): Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman Rojewski, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak.

Głosowanie w sprawie zmian planu budżetu na rok 2018:

Wyniki głosowania: „za” - 15, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0

Wynik imienny głosowania „za” (15): Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman Rojewski, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak.

Głosowanie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na rok 2019:

Wyniki głosowania: „za” - 15, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0

Wynik imienny głosowania „za” (15): Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman Rojewski, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak.

Metryka

  • opublikował: Sebastian Kuźmik
    data publikacji: 2020-06-18 12:18
  • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
    ostatnia modyfikacja: 2020-06-23 09:51

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1199
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-12-30 17:40:20