Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Transmisje z sesji

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy Gizałki dostępne są pod adresem: https://gizalki.sesja.pl.

W dniach, w których odbywają się sesje Rady Gminy Gizałki, w serwisie internetowym udostępniane są transmisje "na żywo" z sali obrad. W terminie późniejszym transmisje te są dostępne jako nagrania archiwalne.

W przypadku problemów z wyświetlaniem transmisji należy sprawdzić, czy otwarty jest port 444 na firewallu zewnętrznym.

Klauzula informacyjna

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Gizałki informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej https://gizalki.sesja.pl.

Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Gizałki.
 2. W Urzędzie funkcjonuje powołany przez Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych: przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: inspektor@osdidk.pl, a także korespondencyjnie na adres Urzędu: ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki.
 3. Pana/Pani dane osobowe zarejestrowane są przez urządzenie nagrywające i przetwarzane są w celu realizacji przez Radę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów samorządowych w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń.
 4. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 5. Transmisja obrad sesji Rady Gminy jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej https://gizalki.sesja.pl bezterminowo. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia (anonimizacji) w tej części nagrania, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych nie ma w tym przypadku za stosowania.
 7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych jest dobrowolne (np. zabranie głosu na sesji Rady Gminy lub posiedzeniu komisji Rady Gminy), a nagrywanie sesji Rady Gminy i przebiegu komisji Rady Gminy nie ma wpływu na realizację przez Pana/Panią praw związanych z uczestnictwem na sesji lub posiedzeń komisji Rady Gminy (np. możliwość zgłoszenia interpelacji na piśmie ).
 9. W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw należy zwrócić się bezpośrednio do Administratora nagrania.
 10. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Podczas transmisji obrad sesji Rady Gminy oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Metryka

 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-06-18 14:32
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-21 09:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9000
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-21 09:31:14