Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gizałkach

ul. Kaliska 28
63-308 Gizałki
tel. (62) 7411517

Prezydium Zarządu:

 • Rojewski Roman - Prezes
 • Gozdowiak Stanisław - Wiceprezes
 • Wasilewski Krzysztof - Wiceprezes
 • Gmyrek Józef - Komendant Gminny Związku
 • Szymczak Łukasz - Sekretarz
 • Drobniewski Robert - Skarbnik
 • Kaczmarek Andrzej - Członek Prezydium
 • Swędrowski Dominik - Członek Prezydium

Ochotnicze Straże Pożarne działają w formie stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS.

Cele stowarzyszeń OSP:

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami
 • branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi
 • rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i rozrywkowej
 • uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego Statutu.

Prezesi Zarządów Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Gizałki

OSP Białobłoty
Dariusz Kostanowicz
http://www.bialobloty.osp.org.pl

OSP Gizałki
Stanisław Gozdowiak

OSP Kolonia Ostrowska - Świerczyna
Artur Kubis

OSP Ruda Wieczyńska
Dariusz Łuczak

OSP Szymanowice
Andrzej Kaczmarek

OSP Tomice
Przemysław Grodzki

OSP Wierzchy - Leszczyca
Robert Drobniewski

OSP Wronów
Krzysztof Wasilewski

Metryka

 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-06-24 11:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1172
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-06-24 11:58:07