Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gizałkach

ul. Kaliska 28
63-308 Gizałki
tel. 627411517

Prezydium Zarządu:

 • Czajczyński Michał - Prezes
 • Kaczmarek Andrzej - Wiceprezes
 • Wasilewski Krzysztof - Wiceprezes
 • Gmyrek Józef - Komendant Gminny Związku
 • Szymczak Łukasz - Sekretarz
 • Drobniewski Robert - Skarbnik
 • Łoza Robert - Członek Prezydium

Ochotnicze Straże Pożarne działają w formie stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS.

Cele stowarzyszeń OSP:

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami
 • branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi
 • rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i rozrywkowej
 • uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego Statutu.

Ochotnicza Straż Pożarna w Białobłotach

Orlina Mała 4A

63-308 Gizałki

Prezes - Dariusz Kostanowicz

Ochotnicza Straż Pożarna w Gizałkach

ul. Strażacka 1

63-308 Gizałki

Prezes - Michał Czajczyński

Ochotnicza Straż Pożarna Kolonia Ostrowska - Świerczyna

Kolonia Ostrowska 20A

63-308 Gizałki

Prezes - Artur Kubis

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie Wieczyńskiej

Ruda Wieczyńska 39A

63-308 Gizałki

Prezes - Dariusz Łuczak

Ochotnicza Straż Pożarna w Szymanowicach

Szymanowice, ul. Parkowa 3

63-308 Gizałki

Prezes - Andrzej Kaczmarek

Ochotnicza Straż Pożarna w Tomicach

Tomice, ul. Wrzesińska 16

63-308 Gizałki

Prezes - Jacek Janiszewski

Ochotnicza Straż Pożarna Wierzchy - Leszczyca

Wierzchy 21

63-308 Gizałki

Prezes - Robert Drobniewski

Ochotnicza Straż Pożarna we Wronowie

Wronów 43A

63-308 Gizałki

Prezes - Krzysztof Wasilewski

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8359
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-21 11:26:21