Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Harmonogram pracy punktów NPP / NPO w powiecie pleszewskiem w 2021 roku

W Powiecie Pleszewskim w roku 2021 działają trzy punkty NPP/NPO świadczące pomoc w różnych lokalizacjach.

W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalizacji Gizałki – Chocz – Czermin porad udzielają adwokaci i radcy prawni na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Pleszewskim a ORA oraz OIRP w Poznaniu (zobacz: całoroczny harmonogram dyżurów).

Prowadzenie drugiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalizacji Pleszew – Czermin Powiat powierzył organizacji pozarządowej wyłonionej w konkursie ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057), tj. Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w miejscowości Góra (zobacz: harmonogram dyżurów).

Obsługę trzeciego punktu w lokalizacji Dobrzyca – Gołuchów w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Powiat również zlecił Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” (zobacz: harmonogram dyżurów).

Uwaga !!!

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w tym także nieodpłatnej mediacji) w Powiecie Pleszewskim odbywa się - od dnia 18 marca 2020 roku do odwołania - za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (tj. telefon, e-mail).

Komunikat w sprawie funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie pleszewskim

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym kraju z dniem 18 marca 2020 roku do odwołania:

  1. zawiesza się działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych w Pleszewie, Czerminie, Choczu, Dobrzycy, Gizałkach i Gołuchowie,
  2. wprowadza się system udzielania porad prawnych przez telefon wraz z możliwością wykorzystania innych środków porozumiewania się na odległość (e-mail).

W celu umówienia porady prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (62) 7-429-652 czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej w sposób zdalny beneficjent nie jest zobowiązany do składania pisemnych oświadczeń wymaganych przepisami prawa. 

Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294 ze zm. ) zakres nieodpłatnej pomocy prawnej od 16 maja br. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Traci moc komunikat o zawieszeniu punktów porad prawnych w Powiecie Pleszewskim z dnia 25 maja 2020 roku. 

Maciej Wasielewski
Starosta Pleszewski

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1217
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-12-30 22:50:35