Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

dni

Ilość znalezionych akapitów: 2

nazwadataużytkownikstrona
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki2022-10-04 12:58Teresa Andrzejak2022
Informacja2022-10-03 15:34Sebastian Kuźmik2022

Ilość znalezionych zbiorów plików: 4

nazwadataużytkownikstrona
Uchwała nr XXXIX/288/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 26 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie geodezyjnym Tomice2022-10-04 09:13Teresa Andrzejak2022
Uchwała nr XXXIX/287/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 26 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie geodezyjnym Tomice2022-10-04 09:12 [modyfikacja]Teresa Andrzejak2022
Uchwała nr XXXIX/286/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 26 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie geodezyjnym Gizałki2022-10-04 07:42 [modyfikacja]Teresa Andrzejak2022
Uchwała nr XXXIX/285/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 26 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie geodezyjnym Gizałki2022-10-04 07:42 [modyfikacja]Teresa Andrzejak2022