Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Aktualne opisy spraw z zakresu działalności gospodarczej oraz formularze tradycyjne i elektroniczne znajdują się na portalu biznes.gov.pl.

Metryka

 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2021-02-08 09:46

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-05 11:02
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-05 11:04

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim

Opis sposobu załatwienia sprawy w serwisie biznes.gov.pl - https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zezwolenia-koncesje-wpisy-do-rejestru/chce-uzyskac-zezwolenie-koncesje-wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej54/proc_1565-oswiadczenie-o-rocznej-wartosci-sprzedanego-alkoholu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-05 11:13

Wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna:
    • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
    • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty:
    • Wniosek.
    • Posiadane zezwolenia (do zwrotu).

Termin załatwienia sprawy:
    • Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.

Sposób załatwienia sprawy:
   • Decyzja

Opłata:
   • Nie dotyczy.

Jednostka odpowiedzialna:
   • Samodzielne stanowisko ds. obronnych oraz działalności gospodarczej.

Tryb odwoławczy:
  • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Gizałki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji przez strony.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-05 11:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13163
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-04 10:48:00