Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Informacja w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii WN 110 kV relacji Gizałki - Jarocin Wschód polegającej na wymianie i przesunięciu części stanowisk słupowych oraz na wymianie przewodów na nowe.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-01-15 12:04

Obwieszczenie o wystąpieniu do ENERGA Invest Sp. z o.o. o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących przebudowy istniejącej linii WN 110 kV relacji Gizałki - Jarocin Wschód polegającej na wymianie i przesunięciu części stanowisk słupowych oraz wymianie przewodów na nowe.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-01-12 15:05

Obwieszczenie o ponownym rozpatrzeniu sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 1996 szt. tuczników (279,44 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 357/1 obręb Wronów, gm. Gizałki.

Ogłoszenie w sprawie możliwości pozyskania dotacji przez spółki wodne z budżetu gminy w 2021 r.

Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji z budżetu gminy. Dotację na realizację zadań, o których mowa w ogłoszeniu, przyznaje się na pisemny wniosek złożony przez spółkę wodną. Termin składania wniosku do 28 lutego 2021 roku.

Obowiązek składania informacji o wyrobach zawierających azbest

Urząd Gminy Gizałki przypomina o obowiązku złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest. Informację należy składać każdego roku w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Borowska
   data publikacji: 2021-01-04 16:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4910
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-15 12:04:38