Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2024 rok

drukuj (Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2024 rok)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Jańczak
  data wytworzenia: 2024-02-20
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2024-02-20 12:20

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.571 t.j), w związku ze złożoną uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego przez Fundację Lech Poznań Football Academy, Urząd Gminy Gizałki zamieszcza ofertę na okres 7 dni, w celu możliwości składania uwag dotyczących ww. oferty.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Jańczak
  data wytworzenia: 2024-02-20
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2024-02-20 12:18

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2024-02-14 09:11

drukuj (Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego)

Ogłoszenie w sprawie możliwości pozyskania dotacji w 2024 roku przez spółki wodne z budżetu gminy Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Donata Potocka
  data wytworzenia: 2024-02-01
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2024-02-01 14:36

Zawiadomienie o LVI Sesji Rady Gminy Gizałki

Informuję, że  LVI Sesja Rady Gminy Gizałki odbędzie się  7 lutego  2024 r. o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

Przewodniczący Rady 
Roman Rojewski

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 6 lutego 2024 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Klamecka Magdalena
  data wytworzenia: 2024-02-01
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2024-02-01 09:25

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizałki dla wybranych terenów położonych w obrębie geodezyjnym Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2024-01-22 15:38
 • zmodyfikował: Marcin Czajczyński
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-22 15:40

Zawiadomienie o LV Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że  LV Sesja Rady Gminy Gizałki odbędzie się  25 stycznia 2024 r. o godz. 15:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

Przewodniczący Rady 
Roman Rojewski

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 23 stycznia 2024 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

 

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa wielkopolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Lewicz
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2024-01-19 09:49

Wyniki konsultacji społecznych

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 poz. 571 t.j.) przedstawiciele organizacji pozarządowych posiadali możliwość wzięcia udziału w konsultacjach i zgłaszania uwag i propozycji do „Rocznego programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.”  

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 17.01.2024 r. do godz. 10:00 nie wpłynęły żadne uwagi  ani propozycje zmian do projektu uchwały. 

Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 zostanie przedłożona Radzie Gminy Gizałki.

drukuj (Wyniki konsultacji społecznych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Jańczak
  data wytworzenia: 2024-01-18
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2024-01-18 14:07

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 po z. 571 t.j.), Urząd Gminy Gizałki przedkłada do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Uwagi dotyczące uchwały można zgłaszać pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy Gizałki lub e-mail: ug@gizalki.pl do dnia 17.01.2024 r. do godz. 10.00. Projekt uchwały będzie przedmiotem rozpatrzenia na sesji Rady Gminy Gizałki.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Jańczak
   data wytworzenia: 2024-01-09
  • opublikował: Sebastian Kuźmik
   data publikacji: 2024-01-09 14:51

drukuj ()

Unieważnienie otwartych konkursów ofert

W związku z Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr NP II.4131.1.476.2023.6 stwierdzającym nieważność Uchwały nr LIII/373/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, Wójt Gminy Gizałki unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2024 rok w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym „Organizacja zajęć sportowych z tenisa stołowego i udział w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży, jako alternatywna, zapobiegająca patologiom społecznym forma zagospodarowania czasu wolnego” oraz otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na 2024 rok w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu „Prowadzenie i szkolenie sekcji tenisa stołowego i udział w rywalizacji sportowej.”

Wójt Gminy Gizałki 
Robert Łoza

drukuj (Unieważnienie otwartych konkursów ofert)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Jańczak
  data wytworzenia: 2024-01-09
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2024-01-09 14:43
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-09 14:45

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wydanej w dniu 3 stycznia 2024 r. decyzji wygaszającej w części decyzję – pozwolenie wodnoprawne – wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu, znak PO.ZUZ.2.4210.501m.2020.SR z dnia 12 maja 2021 r.

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2024-01-08 09:54

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wydanej w dniu 3 stycznia 2024 r. decyzji wygaszającej w części decyzję – pozwolenie wodnoprawne – wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu, znak PO.ZUZ.2.4210.501m.2020.SR z dnia 12 maja 2021 r.)

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wydanej w dniu 3 stycznia 2024 r. decyzji stanowiącej pozwolenie wodnoprawne w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 Gizałki-Kalisz na odcinku Gizałki – Brudzewek”

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2024-01-08 09:44

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wydanej w dniu 3 stycznia 2024 r. decyzji stanowiącej pozwolenie wodnoprawne w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 Gizałki-Kalisz na odcinku Gizałki – Brudzewek”)

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2024 rok (unieważnione)

drukuj (Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2024 rok (unieważnione))

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Jańczak
  data wytworzenia: 2024-01-05
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2024-01-05 12:17
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2024-01-09 14:58

Informacje o wyrobach zawierających azbest

Urząd Gminy Gizałki przypomina o obowiązku złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest. Informację należy składać każdego roku w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26092
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-20 15:30:37