Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Zmiana godzin pracy urzędu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa małej elektrowni wodnej "MEW - Ruda Wieczyńska" w km 20+340 rzeki Prosny, gm. Gizałki, gm. Czermin, pow. pleszewski".

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2020-10-14 15:15

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 1996 szt. tuczników (279,44 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gruntu 55 obręb Orlina Duża, gm. Gizałki.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2020-10-06 14:48

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii WN 110 kV w oparciu o wymianę lub konserwację oraz przesunięcie części stanowisk słupowych i wymianie przewodów na nowe.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2020-10-05 09:34

Ogłoszenie o konkursie ARiMR „Zostań twarzą PROW 2014-2020”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza konkurs pod patronatem prezesa Tomasza Nowakowskiego „Zostań twarzą PROW 2014-2020”.

Przedłużony termin naboru wniosków dla rolników poszkodowanych przez COVID-19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 7 października 2020 r. będzie przyjmowała wnioski o wsparcie od tych rolników, których gospodarstwa zostały szczególnie dotknięte kryzysem COVID-19.

Informacja PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią drogi gminnej w Rudzie Wieczyńskiej

Metryka

 • opublikował: Ksenia Borowska
  data publikacji: 2020-09-30 15:04

Informacja dla rolników poddanych kwarantannie domowej w związku z epidemią COVID-19

Metryka

 • opublikował: Ksenia Borowska
  data publikacji: 2020-09-25 09:16

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 28 września 2020 r. o godz. 16:00 w sali Świetlicy Wiejskiej w Gizałkach.

Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że XIX sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 29 września 2020 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Obwieszczenie o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu odwołania o decyzji odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 1996 szt. tuczników (279,44 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 357/1 obręb Wronów, gm. Gizałki wraz z aktami sprawy.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2020-09-18 14:13
 • zmodyfikował: Marcin Czajczyński
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-18 14:15

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie z przebudową budynku szkoły w Wierzchach na przedszkole wraz z adaptacją pomieszczeń kuchennych i sanitarnych na działce o nr ewid. 107/3 położonej w Wierzchach (ark. mapy 1)

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2020-09-18 14:10
 • zmodyfikował: Marcin Czajczyński
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-18 14:15

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wiaty rekreacyjnej z zapleczem kuchennym i sanitarnym w Nowej Wsi na części działek o nr ewid. 30/2, 300/12, 293/4 (obręb geodezyjny Czołnochów).

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2020-09-18 14:07
 • zmodyfikował: Marcin Czajczyński
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-18 14:15

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa małej elektrowni "MEW - Ruda Wieczyńska" w km 20+340 rzeki Prosny, gm. Gizałki, gm. Czermin, pow. pleszewski, w ponownym rozpatrywaniu sprawy.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2020-09-15 13:48

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 1996 szt. tuczników (279,44 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 55 obręb Orlina Duża, gm. Gizałki.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2020-09-15 13:36

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 9 (obręb Obory, ark. mapy 1) oraz działkach nr 9, 4/1, 3/1 (obręb Wronów, ark. mapy 2).

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2020-09-14 08:59
 • zmodyfikował: Marcin Czajczyński
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-14 09:00

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na przebudowie istniejącej linii WN 110 kV w oparciu o wymianę lub konserwację oraz przesunięcie części stanowisk słupowych i wymianie przewodów na nowe.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2020-09-08 14:19
 • zmodyfikował: Marcin Czajczyński
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-08 14:21

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiajacej zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 1996 szt. tuczników (279,44 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gruntu 357/1 obręb Wronów, gm. Gizalki.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2020-09-02 15:25

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów

Urząd Gminy Gizałki informuje, że do 15 września 2020 r. należy składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów z terenu Gminy Gizałki na rok szkolny 2020/2021.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wiaty rekreacyjnej z zapleczem kuchennym i sanitarnym w Nowej Wsi na działkach nr 303/2, 300/12, 293/4 (obręb Czołnochów, ark. mapy 1).

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2020-08-25 15:22

Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 1996 szt. tuczników (279,44 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gruntu 55 obręb Orlina Duża, gm. Gizałki.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2020-08-24 09:10

Obwieszczenie o wyznaczeniu terminu na ponowne rozpoznanie sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa małej elektrowni wodnej "MEW-Ruda Wieczyńska" w km 20+340 rzeki Prosny, gm. Gizałki, gm. Czermin, pow. pleszewski.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2020-08-17 16:57

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie z przebudową budynku szkoły w Wierzchach na przedszkole wraz z adaptacją pomieszczeń kuchennych i sanitarnych na działce nr 107/3 (obręb Wierzchy, ark. mapy 1).

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2020-08-12 15:30
 • zmodyfikował: Marcin Czajczyński
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-13 08:41

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 9 (obręb Obory, ark. mapy 1) oraz działkach nr 9, 4/1, 3/1 (obręb Wronów, ark. mapy 2).

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2020-08-12 15:20

Kurenda w sprawie nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja dla właścicieli psów

Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że XVIII Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 11 sierpnia 2020 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji łączonych

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 10 sierpnia 2020 r. o godz. 16:00 w sali Świetlicy Wiejskiej w Gizałkach.

Informacja o możliwości uzyskania węzy pszczelej

drukuj (Informacja o możliwości uzyskania węzy pszczelej)

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Rybarczyk
  data publikacji: 2020-08-05 11:21

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 95 i 37 położonych we Wronowie

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 95 i 37 położonych we Wronowie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Czajczyński
 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2020-08-04 15:26

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki, Czołnochów, Szymanowice i Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

drukuj (Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki, Czołnochów, Szymanowice i Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Czajczyński
 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2020-07-31 11:28

Obwieszczenie PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kaliszu o wydaniu decyzji m.in. na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Rybarczyk
  data publikacji: 2020-07-31 10:57

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych.

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Rybarczyk
  data publikacji: 2020-07-21 09:37

Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że XVIII Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 28 lipca 2020 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34821
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-10-23 12:35