Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego STAR 244 POŻ GBA25/16

 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2023-11-30 14:15

Obwieszczenie Wójta Gminy Gizałki o wezwaniu do wyjaśnień strony prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na działkach ewidencyjnych nr 1/2, 3, 15, 16, 27, obręb Orlina Duża o mocy do 12 MW

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2023-11-29 15:16

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Gizałki o wezwaniu do wyjaśnień strony prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na działkach ewidencyjnych nr 1/2, 3, 15, 16, 27, obręb Orlina Duża o mocy do 12 MW)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na działkach ewidencyjnych nr 1/2, 3, 15, 16, 27, obręb Orlina Duża, gmina Gizałki, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie, o mocy do 12 MW

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na działkach ewidencyjnych nr 1/2, 3, 15, 16, 27, obręb Orlina Duża, gmina Gizałki, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie, o mocy do 12 MW)

Metryka

 • opublikował: Ksenia Małyjasiak
  data publikacji: 2023-11-27 13:08

Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że LIII Sesja Rady Gminy Gizałki odbędzie się 29 listopada 2023 r. o godz. 15:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 28 listopada 2023 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-11-23 12:29

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej odbędzie się 20 listopadaa 2023 r. o godz.15:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji 
Krzysztof Walendowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-11-20 11:57

Wyniki konsultacji społecznych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Jańczak
 • opublikował: Magdalena Klamecka
  data publikacji: 2023-11-06 10:52

Obwieszczenie Wójta Gminy Gizałki o wydanej w dniu 3.11.2023 r. decyzji znak: RNPP.6220.6.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 632046P w miejscowości Dziewiń Duży, na działce nr 135 obręb Dziewiń Duży

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Gizałki o wydanej w dniu 3.11.2023 r. decyzji znak: RNPP.6220.6.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 632046P w miejscowości Dziewiń Duży, na działce nr 135 obręb Dziewiń Duży)

Metryka

 • opublikował: Ksenia Małyjasiak
  data publikacji: 2023-11-06 08:51
 • zmodyfikował: Ksenia Małyjasiak
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-06 08:53

Ogłoszenie

o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

Zawiadomienie o LII Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że LII Sesja Rady Gminy Gizałki odbędzie się 25 października 2025 r. o godz. 16:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 24 pażdziernika 2023 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-10-19 14:20

Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postępowania administracyjnego

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Rybarczyk
  data publikacji: 2023-10-04 11:06

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gizałki z perspektywą do roku 2030”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Rybarczyk
  data wytworzenia: 2023-09-29
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2023-09-29 11:42

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gizałki z perspektywą do roku 2030"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Rybarczyk
  data wytworzenia: 2023-09-29
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2023-09-29 11:46

Obwieszczenie Wójta Gminy Gizałki z dnia 26.09.2023 r. o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wszczętej na wniosek Gminy Gizałki, dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 632046P w miejscowości Dziewiń Duży, gmina Gizałki

Metryka

 • opublikował: Ksenia Małyjasiak
  data publikacji: 2023-09-26 14:57

Zawiadomienie Wójta Gminy Gizałki o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków karty adresowej zabytku: cmentarza przykościelnego zlokalizowanego na dz. nr 122 obręb Szymanowice

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2023-09-21 14:57
  • zmodyfikował: Ksenia Małyjasiak
   ostatnia modyfikacja: 2023-09-21 14:58

drukuj (Zawiadomienie Wójta Gminy Gizałki o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków karty adresowej zabytku: cmentarza przykościelnego zlokalizowanego na dz. nr 122 obręb Szymanowice)

Zawiadomienie o LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gizałki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późń. zm.) na wniosek Wójta Gminy Gizałki zwołuję LI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gizałki, która odbędzie się 7 września 2023 r. o godz. 8:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych o możliwości wyłączenia się ze zorganizowanego przez gminę Gizałki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Rybarczyk
  data wytworzenia: 2023-08-31
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2023-08-31 14:49

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2023-08-29 10:05

drukuj (Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego)

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej odbędzie się 30 sierpnia 2023 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji 
Krzysztof Walendowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-08-25 13:44
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-25 13:45

Obwieszczenie o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia załączonej do wniosku wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 632046P w miejscowości Dziewiń Duży, gmina Gizałki

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2023-08-23 10:40

drukuj (Obwieszczenie o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia załączonej do wniosku wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 632046P w miejscowości Dziewiń Duży, gmina Gizałki)

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 16 sierpnia 2023 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-08-16 07:57

Zawiadomienie o L Sesji Rady Gminy Gizałki

Informuję, że L Sesja Rady Gminy Gizałki odbędzie się 17 sierpnia 2023 r. o godz. 16:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Decyzja Wójta Gminy Gizałki z dnia 3.08.2023 r. znak: RNPP.6220.6.2022 w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RNPP.6220.13.2016 z dnia 16.05.2017 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu budynków do odchowu brojlerów kurzych na 1280 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 158/1, 161/2, 161/3, 161/4, 168/1, obręb Orlina Duża, (ark. mapy 2), gmina Gizałki, powiat pleszewski

drukuj (Decyzja Wójta Gminy Gizałki z dnia 3.08.2023 r. znak: RNPP.6220.6.2022 w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RNPP.6220.13.2016 z dnia 16.05.2017 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu budynków do odchowu brojlerów kurzych na 1280 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 158/1, 161/2, 161/3, 161/4, 168/1, obręb Orlina Duża, (ark. mapy 2), gmina Gizałki, powiat pleszewski)

Obwieszczenie o wydanej w dniu 3.08.2023 r. decyzji znak: RNPP.6220.6.2022 decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RNPP.6220.13.2016 z dnia 16.05.2017 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu budynków do odchowu brojlerów kurzych na 1280 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 158/1, 161/2, 161/3, 161/4, 168/1, obręb Orlina Duża, (ark. mapy 2), gmina Gizałki, powiat pleszewski.

drukuj (Obwieszczenie o wydanej w dniu 3.08.2023 r. decyzji znak: RNPP.6220.6.2022 decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RNPP.6220.13.2016 z dnia 16.05.2017 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu budynków do odchowu brojlerów kurzych na 1280 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 158/1, 161/2, 161/3, 161/4, 168/1, obręb Orlina Duża, (ark. mapy 2), gmina Gizałki, powiat pleszewski.)

Metryka

 • opublikował: Ksenia Małyjasiak
  data publikacji: 2023-08-04 12:07

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie geodezyjnym Tomice

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2023-07-17 16:23
 • zmodyfikował: Marcin Czajczyński
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-17 16:27

Obwieszczenie Wójta Gminy Gizałki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 632046P w miejscowości Dziewiń Duży, gmina Gizałki

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2023-07-10 15:30

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji (pozwoleniu wodnoprawnym) z dnia 30 czerwca 2023 r., znak PO.ZUZ.2.4210.46.2023.SR

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2023-07-10 10:03

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji (pozwoleniu wodnoprawnym) z dnia 30 czerwca 2023 r., znak PO.ZUZ.2.4210.46.2023.SR)

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wydanej w dniu 30 czerwca 2023 r. decyzji stanowiącej pozwolenie wodnoprawne

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2023-07-05 11:48

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wydanej w dniu 30 czerwca 2023 r. decyzji stanowiącej pozwolenie wodnoprawne)

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wydanej w dniu 29 czerwca 2023 r. decyzji wygaszającej w części decyzję – pozwolenie wodnoprawne – wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu, znak PO.ZUZ.2.4210.501m.2020.SR z dnia 12 maja 2021 r.

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2023-07-05 11:32

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wydanej w dniu 29 czerwca 2023 r. decyzji wygaszającej w części decyzję – pozwolenie wodnoprawne – wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu, znak PO.ZUZ.2.4210.501m.2020.SR z dnia 12 maja 2021 r.)

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Organizacja kolonii letnich dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Gizałki wraz z programem profilaktycznym”

drukuj (Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Organizacja kolonii letnich dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Gizałki wraz z programem profilaktycznym”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Błaszczyk
  data wytworzenia: 2023-06-13
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2023-06-13 15:28

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2023-07-03 10:36

drukuj (Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego)

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RNPP.6220.13.2016 z dnia 16.05.2017 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 8 budynków do odchowu brojlerów kurzych na 1280 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 158/1, 161/2, 161/3, 161/4, 168/1, obręb Orlina Duża, (ark. mapy 2) gmina Gizałki, powiat pleszewski

drukuj (Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RNPP.6220.13.2016 z dnia 16.05.2017 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 8 budynków do odchowu brojlerów kurzych na 1280 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 158/1, 161/2, 161/3, 161/4, 168/1, obręb Orlina Duża, (ark. mapy 2) gmina Gizałki, powiat pleszewski)

Metryka

 • opublikował: Ksenia Małyjasiak
  data publikacji: 2023-06-29 13:06

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki odbędzie się 26 czerwca 2023 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji 
Henryk Osman

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki odbędzie się 26 czerwca 2023 r. o godz. 16:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji 
Zenon Andrzejewski

Informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 26 czerwca 2023 r. o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji 
Krzysztof Walendowski

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki odbędzie się 26 czerwca 2023 r. o godz. 18:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji 
Kazimierz Woźniak 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-06-22 12:42
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-27 14:40

Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Gminy Gizałki

Informuję, że XLIX Sesja Rady Gminy Gizałki odbędzie się 29 czerwca 2023 r. o godz. 15:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wydanej decyzji wygaszającej w części pozwolenie wodnoprawne znak PO.ZUZ.2.4210.501m.2020.SR z dnia 12 maja 2021 r.

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2023-06-16 13:43

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wydanej decyzji wygaszającej w części pozwolenie wodnoprawne znak PO.ZUZ.2.4210.501m.2020.SR z dnia 12 maja 2021 r.)

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 15 czerwca 2023 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki

 

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

 

Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Gminy Gizałki

Informuję, że XLVIII Sesja Rady Gminy Gizałki odbędzie się 19 czerwca 2023 r. o godz. 15:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji (pozwoleniu wodnoprawnym) z dnia 12 maja 2021 r., znak PO.ZUZ.2.4210.501m.2020.SR, wydanej na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań w ramach dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 Gizałki – Kalisz na odcinku od km 34+650 do km 55+520”

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji (pozwoleniu wodnoprawnym) z dnia 12 maja 2021 r., znak PO.ZUZ.2.4210.501m.2020.SR, wydanej na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań w ramach dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 Gizałki – Kalisz na odcinku od km 34+650 do km 55+520”)

Metryka

 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2023-06-12 14:52

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 Gizałki-Kalisz na odcinku Gizałki – Brudzewek"

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 Gizałki-Kalisz na odcinku Gizałki – Brudzewek")

Metryka

 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2023-06-12 13:51

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wygaszenia w części pozwolenia wodnoprawnego – decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu znak PO.ZUZ.2.4210.501m.2020.SR z dnia 12 maja 2021 r. w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 Gizałki-Kalisz na odcinku Gizałki – Brudzewek”

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wygaszenia w części pozwolenia wodnoprawnego – decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu znak PO.ZUZ.2.4210.501m.2020.SR z dnia 12 maja 2021 r. w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 Gizałki-Kalisz na odcinku Gizałki – Brudzewek”)

Metryka

 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2023-06-12 13:48

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki odbędzie się 12 czerwca 2023 r. o godz. 15:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Zenon Andrzejewski

 

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gizałki z perspektywą do roku 2030”

drukuj (Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gizałki z perspektywą do roku 2030”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Rybarczyk
  data wytworzenia: 2023-05-17
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2023-05-17 14:08

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gizałki z perspektywą do roku 2030”

drukuj (Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gizałki z perspektywą do roku 2030”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Rybarczyk
  data wytworzenia: 2023-05-17
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2023-05-17 14:06

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Jańczak
  data wytworzenia: 2023-05-15
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2023-05-15 13:39

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 632082P na działce nr 51 położonej w Kolonii Obory (ark. mapy 1)

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2023-05-15 12:32

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 15 maja 2023 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                       Przewodniczący Komisji
Jacek Janiszewski

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-05-15 11:35

Sprzedaż końcowa węgla

Gmina Gizałki informuje o przystąpieniu do sprzedaży końcowej węgla dla osób fizycznych.

Nabór wniosków prowadzony jest od dnia 04.05.2023 r. do 30.06.2023 r. Sprzedaż końcowa prowadzona będzie do 31.07.2023 r. lub do wyczerpania zasobów. Na dzień 01.05.2023 r. Gmina Gizałki może sprzedać następujące ilości węgla w sortymentach:

 • 70 ton groszku,
 • 66 ton orzecha.

O zakup węgla, bez ograniczeń limitowych, w ramach sprzedaży końcowej mogą ubiegać się mieszkańcy uprawnieni do dodatku węglowego. W związku z brakiem limitu ilościowego mieszkaniec, który zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

Cena węgla: 1800,00 zł brutto za tonę. Pozostałe warunki sprzedaży pozostają bez zmian.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Rybarczyk
  data wytworzenia: 2023-05-04
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2023-05-04 14:56

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 04 maja 2023 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-04-28 12:47

Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Gminy Gizałki

Informuję, że XLVII Sesja Rady Gminy Gizałki odbędzie się 8 maja 2023 r. o godz. 15:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach. 

Przewodniczący Rady 
Roman Rojewski

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 21 kwietnia 2023 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 Gizałki – Kalisz na odcinku Gizałki – Brudzewek”

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2023-04-27 08:18

drukuj (Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 21 kwietnia 2023 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 Gizałki – Kalisz na odcinku Gizałki – Brudzewek”)

Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu środowisko załączonego do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RNPP.6220.13.2016 z dnia 16.05.2017 r.

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2023-04-26 08:43

drukuj (Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu środowisko załączonego do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RNPP.6220.13.2016 z dnia 16.05.2017 r.)

Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż przyczepy ciężarowej, niskopodwoziowej

 • Przyczepa
 • Przyczepa

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Pisula
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2023-04-18 14:21
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-18 14:23

Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu o wydanej w dniu 6.04.2023 r. decyzji znak: SKO- 4213/280/22 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Gizałki z dnia 28.07.2022 r. znak: RNPP.6220.2.2018 i określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa fermy norek na działkach nr 196/1, 196/2, 196/3, w miejscowości Kolonia Obory gm. Gizałki”

drukuj (Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu o wydanej w dniu 6.04.2023 r. decyzji znak: SKO- 4213/280/22 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Gizałki z dnia 28.07.2022 r. znak: RNPP.6220.2.2018 i określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa fermy norek na działkach nr 196/1, 196/2, 196/3, w miejscowości Kolonia Obory gm. Gizałki”)

Metryka

 • opublikował: Ksenia Małyjasiak
  data publikacji: 2023-04-14 10:32

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres 3 lat obowiązująca na terenie miejscowości Nowa Wieś w gminie Gizałki

drukuj (Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres 3 lat obowiązująca na terenie miejscowości Nowa Wieś w gminie Gizałki)

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Rybarczyk
  data publikacji: 2023-04-06 14:16
 • zmodyfikował: Aleksandra Rybarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-06 14:20

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2023 r. na obszarze województwa wielkopolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Lewicz
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2023-03-31 07:44

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki odbędzie się 29 marca 2023 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                       Przewodniczący Komisji
Kazimierz Woźniak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-03-22 15:28

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 27 marca 2023 roku o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                       Przewodniczący Komisji
Krzysztof Walendowski

 

 

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki odbędzie się 29 marca 2023 roku o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                       Przewodniczący Komisji
Henryk Osman

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-03-20 16:40
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-20 16:43

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia w części pozwolenia wodnoprawnego – decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu znak PO.ZUZ.2.4210.501m.2020.SR z dnia 12 maja 2021 r.

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2023-03-16 12:43

drukuj (Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia w części pozwolenia wodnoprawnego – decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu znak PO.ZUZ.2.4210.501m.2020.SR z dnia 12 maja 2021 r.)

Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Gizałki informuje, iż termin składania zgłoszeń do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zostaje przedłużony do 20.04.2023 r.

Metryka

 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2023-03-16 10:11

Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego

 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy

Metryka

 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2023-03-13 08:12

II przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego

Wójt Gminy Gizałki ogłasza drugi pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego MERCEDES-BENZ 608. Szczegóły w załącznikach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Łoza
 • opublikował: Magdalena Klamecka
  data publikacji: 2023-03-10 11:07
 • zmodyfikował: Magdalena Klamecka
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-10 11:43
 • IMG-20230216-WA0005
 • 4
 • IMG-20230216-WA0001
 • IMG-20230216-WA0004
 • IMG-20230216-WA0003

Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że XLVI Sesja Rady Gminy Gizałki odbędzie się 16 marca 2023 r. o godz. 15:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 15 marca 2023 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-03-10 10:34

Obwieszczenie o wezwaniu do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu środowisko załączonego do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RNPP.6220.13.2016 z dnia 16.05.2017 r.

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2023-02-28 12:00

drukuj (Obwieszczenie o wezwaniu do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu środowisko załączonego do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RNPP.6220.13.2016 z dnia 16.05.2017 r.)

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej odbędzie się 27 lutego 2023 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Walendowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-02-23 13:58

Przetarg na na sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego

Wójt Gminy Gizałki ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego MERCEDES-BENZ 608. Szczegóły w załącznikach.

 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2023-02-22 09:23

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Gizałki informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), gminy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych („szamb”) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie zgłosili zbiornika bezodpływowego („szamba”) lub przydomowej oczyszczalni ścieków proszeni są o zrobienie tego niezwłocznie.

Ogłoszenie w sprawie możliwości pozyskania dotacji przez spółki wodne z budżetu gminy w 2023 r.

Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji z budżetu gminy.

Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Jańczak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2023-01-26 14:27

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych o możliwości wyłączenia się ze zorganizowanego przez gminę Gizałki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Rybarczyk
   data wytworzenia: 2023-01-23
  • opublikował: Sebastian Kuźmik
   data publikacji: 2023-01-23 16:50

Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że XLV Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 25 stycznia 2023 r. o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 24 stycznia 2023 r. o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach. 

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-01-19 12:55

Zaproszenie na warsztaty pn.: "Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska"

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Rybarczyk
  data publikacji: 2023-01-12 13:46
 • zmodyfikował: Aleksandra Rybarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-12 13:50

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie geodezyjnym Wronów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2023-01-10 14:15

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie geodezyjnym Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2023-01-10 12:36

Informacja o obowiązku złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Rybarczyk
  data wytworzenia: 2023-01-09
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2023-01-09 16:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 129476
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-30 14:19:28