Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki, która odbędzie się 28 kwietnia 2021 roku o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Kostuj

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie do 81,48 DJP zlokalizowanego w miejscowości Ruda Wieczyńska, gm. Gizałki, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 290 ark. mapy 1, obręb Ruda Wieczyńska”.

drukuj (Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie do 81,48 DJP zlokalizowanego w miejscowości Ruda Wieczyńska, gm. Gizałki, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 290 ark. mapy 1, obręb Ruda Wieczyńska”.)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3m, na działce nr 283, położonej w obrębie Tomice.

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3m, na działce nr 283, położonej w obrębie Tomice.)

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 Gizałki – Kalisz na odcinku od km 34+650 do km 55+520”

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Borowska
   data publikacji: 2021-04-14 07:42

Informacja o konkursie „Przemysł a ochrona środowiska – rozwój województwa wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową”

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w Konkursie „Przemysł a ochrona środowiska – rozwój województwa wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową”

Informacja Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie składania wniosków o płatności obszarowe

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Borowska
   data publikacji: 2021-04-13 11:06

Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że XXV Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 31 marca 2021 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 30 marca 2021 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach

  Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-03-25 07:52

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że w dniu 23.03.2021 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej.

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Walendowski 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-03-19 13:08
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-19 13:18

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3m, na działce nr 283, położonej w obrębie Tomice.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-03-17 15:20

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV kablowej wraz ze złączem kablowym dla zasilania budynku jednorodzinnego wraz z częścią usługową.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-03-10 15:19

Obwieszczenie o przekazaniu odwołań od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii WN 110 kV relacji Gizałki - Jarocin Wschód polegającej na wymianie i przesunięciu części stanowisk słupowych oraz na wymianie przewodów na nowe.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-03-03 14:58

Zawiadomienie o XXIV Nadzwyczajnej Sesji  Rady Gminy Gizałki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) na wniosek Wójta Gminy Gizałki zwołuję XXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Gizałki, która odbędzie się 4 marca 2021 r. o godz. 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej NN-0,4 kV kablowej wraz ze złączem kablowym dla zasilania budynku jednorodzinnego z częścią usługową na działkach nr 120/5, 665, 664/24, 664/23 położonych w Gizałkach (ark. mapy 1).

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-02-18 15:24

Czyszczenie sieci wodociągowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Rybarczyk
  data wytworzenia: 2021-02-15
 • opublikował: Aleksandra Rybarczyk
  data publikacji: 2021-02-15 16:52
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-16 07:48

Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy Gizałki

Informuję, że XXIII sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 11 lutego 2021 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 9 lutego 2021 r. o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-02-05 11:27

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 1996 szt. tuczników (279,44 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gruntu 357/1 obręb Wronów, gm. Gizałki

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Borowska
   data publikacji: 2021-02-04 15:35

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii WN 110 kV relacji Gizałki - Jarocin Wschód polegającej na wymianie i przesunięciu części stanowisk słupowych oraz na wymianie przewodów na nowe.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-02-01 17:53

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Gminy Gizałki, odbędzie się  04  lutego 2021 r.  o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                                Przewodniczący Komisji
Zenon Andrzejewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-02-01 14:09
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-01 14:56

Informacja PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego na terenie dz. nr 293/4, 303/2, 300/12, obręb Czołnochów, gm. Gizałki

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Borowska
   data publikacji: 2021-02-01 09:55

drukuj (Informacja PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego na terenie dz. nr 293/4, 303/2, 300/12, obręb Czołnochów, gm. Gizałki)

Metryka

 • opublikował: Ksenia Borowska
  data publikacji: 2021-02-01 09:55

Odpowiedź na wezwanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii WN 110 kV relacji Gizałki - Jarocin Wschód polegającej na wymianie i przesunięciu części stanowisk słupowych oraz na wymianie przewodów na nowe (dane osobowe zostały anonimizowane)

 • Metryka

  • opublikował: Marcin Czajczyński
   data publikacji: 2021-01-27 09:31
  • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
   ostatnia modyfikacja: 2021-01-27 14:56
 • Odpowiedź (PDF) 12329.58kB

  Metryka

  • opublikował: Marcin Czajczyński
   data publikacji: 2021-01-27 09:31
  • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
   ostatnia modyfikacja: 2021-01-27 14:56

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-01-27 09:29

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, komisja konkursowa w dniu 25.01.2021 r. dokonała oceny złożonych ofert. Dokonano wyboru organizacji pozarządowej, która otrzymała dotację na realizację zadania publicznego w roku 2021.

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej

Informacja o obowiązującym Planie Priorytetowym Rejonu Służbowego nr 7

Urząd Gminy Gizałki informuje, że w związku z niezachowaniem należytych środków ostrożności przy trzymaniu psów oraz wałęsającymi się bezpańskimi psami na terenie miejscowości Białobłoty oraz Dziewiń Duży, prowadzony jest przez Dzielnicowego rejonu nr 7 w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 roku Plan Priorytetowy, mający na celu wyeliminowanie powyższego zagrożenia.

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii WN 110 kV relacji Gizałki - Jarocin Wschód polegającej na wymianie i przesunięciu części stanowisk słupowych oraz na wymianie przewodów na nowe.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-01-22 14:10

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki, odbędzie się 27 stycznia 2021 roku o godz. 13:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.                                                            

Metryka

 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-01-22 13:26
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-26 15:10

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3m, na działce nr 283, położonej w obrębie Tomice.

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3m, na działce nr 283, położonej w obrębie Tomice.)

Metryka

 • opublikował: Ksenia Borowska
  data publikacji: 2021-01-21 15:31

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewidencyjnych 95 i 370, położonych w obrębie Wronów.

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewidencyjnych 95 i 370, położonych w obrębie Wronów.)

Informacja w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii WN 110 kV relacji Gizałki - Jarocin Wschód polegającej na wymianie i przesunięciu części stanowisk słupowych oraz na wymianie przewodów na nowe.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-01-15 12:04

Obwieszczenie o wystąpieniu do ENERGA Invest Sp. z o.o. o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących przebudowy istniejącej linii WN 110 kV relacji Gizałki - Jarocin Wschód polegającej na wymianie i przesunięciu części stanowisk słupowych oraz wymianie przewodów na nowe.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-01-12 15:05

Obwieszczenie o ponownym rozpatrzeniu sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 1996 szt. tuczników (279,44 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 357/1 obręb Wronów, gm. Gizałki.

Ogłoszenie w sprawie możliwości pozyskania dotacji przez spółki wodne z budżetu gminy w 2021 r.

Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji z budżetu gminy. Dotację na realizację zadań, o których mowa w ogłoszeniu, przyznaje się na pisemny wniosek złożony przez spółkę wodną. Termin składania wniosku do 28 lutego 2021 roku.

Obowiązek składania informacji o wyrobach zawierających azbest

Urząd Gminy Gizałki przypomina o obowiązku złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest. Informację należy składać każdego roku w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Borowska
   data publikacji: 2021-01-04 16:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 47359
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-21 15:12:24