Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - działka nr 315/2 o powierzchni 0.7600 ha położona w m. Wronów oraz część działki nr 293/4 o powierzchni 0.2000 ha położonej w m. Nowa Wieś (obręb Czołnochów)

 • Wykaz (PDF) 149.8kB

  Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2021-05-25 16:03

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - działka nr 315/2 o powierzchni 0.7600 ha położona w m. Wronów oraz część działki nr 293/4 o powierzchni 0.2000 ha położonej w m. Nowa Wieś (obręb Czołnochów))

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

 • Wykaz (PDF) 140.44kB

  Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2021-03-31 13:10

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - dz. nr 286 o pow. 0,51 ha w Gizałkach przy ul. Powstańców Styczniowych

 • Wykaz (PDF) 142.48kB

  Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2021-02-08 09:00

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Metryka

 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-07-09 14:48

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - dz. nr 251 o pow. 0,49 ha w Gizałkach przy ul. Szkolnej

Metryka

 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-07-09 14:49

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nieruchomość niezabudowana w m. Gizałki, działka nr 348/8

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Lokal usługowy w Gizałkach przy ul. Kaliskiej 23A

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Dwa pomieszczenia o powierzchni użytkowej 126,7 m2 znajdujące się na piętrze budynku zlokalizowanego na działce nr 396/8 położonej w Gizałkach przy ul. Kolejowej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Działki nr 50 i 55 w Czołnochowie, działka nr 86/3 w Czołnochowie, część działki nr 56/5 w Czołnochowie, część działki nr 315/3 we Wronowie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Lokal usługowy nr 7 (kotłownia) w budynku położonym w Gizałkach, ul. Kaliska 23A, dz. nr. 348/5

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Dz. nr 459 w Tomicach

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Lokal użytkowy o pow. 44 m2 w budynku przy ul. Kaliskiej 23A w Gizałkach (pomieszczenia dla obsługi karetki pogotowia)

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Dz. nr 21/2 o pow. 1,3157 ha w Gizałkach (siedziba Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.)

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Działka nr 275/3 o powierzchni 0,0264 ha położona w miejscowości Gizałki

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Części działek nr 7, 19 i 32 o łącznej powierzchni 5,63 ha w miejscowości Gizałki (grunty orne), części działek nr 293/4, 303/2, 300/12 i 293/5 o łącznej powierzchni 3,9040 ha w miejscowości Nowa Wieś, obręb geodezyjny Czołnochów (boisko sportowe i przyległe tereny zieleni)

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Część działki nr 293/4 w Nowej Wsi

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Gizałki, ul. Polna

Ogłoszenie o wykazie - dzierżawa i użyczenie

Działka nr 251 o pow. 0,4900 ha w miejscowości Gizałki, działka nr 169/7 pow. 0,0253 ha w miejscowości Białobłoty, pomieszczenie o pow. użytkowej 79,9 m2 znajdujące się na piętrze budynku przy ul. Kolejowej 3 w Gizałkach

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazów nieruchomości

Część działki nr 317/2 w miejscowości Wronów, działka nr 283/28 w miejscowości Nowa Wieś obręb Czołnochów, lokal nr 4 znajdujący się na parterze budynku przy ul. Kaliskiej 21

Ogłoszenie o wykazie - dzierżawa i użyczenie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-04 09:58

Wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę - działki nr 50 i 55 o pow. 3,58 ha w Czołnochowie, działka nr 86/3 o pow. 1,29 ha w Czołnochowie, grunty rolne o pow. 1,3 ha - cz. działki nr 56/5 w Czołnochowie, grunty rolne o pow. 0,62 ha - cz. działki nr 315/3 we Wronowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-04 09:59

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - lokal usługowy nr 8 o pow. użytkowej 70,33 m2 przy ul. Kaliskiej 23A w Gizałkach

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-04 10:02

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Kotłownia budynku w Gizałkach, ul. Kaliska 23A

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Stacja uzdatniania wody w Orlinie Małej i ujęcie wód podziemnych wraz z siecią wodociągową z przyłączami

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Oczyszczalnia ścieków w Gizałkach

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Stacja uzdatniania wody w Gizałkach i ujęcia wód podziemnych wraz z siecią wodociągową z przyłączami

Wykaz nieruchomości przenaczonej do oddania w dzierżawę - dz. nr 708/3 o pow. 3,3600 ha położona w Gizałkach

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-04 10:07

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - dz. nr 21/2 o pow. 1,3157 ha w Gizałkach

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-04 10:08

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - dz. nr 251 o pow. 0,4900 ha w Gizałkach przy ul. Szkolnej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-04 10:11

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 196/9 o pow. 0,1415 ha we Wronowie i dz. nr 196/10 o pow. 0,2157 ha we Wronowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-04 10:12

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - nieruchomość niezabudowana w Orlinie Dużej - dz. nr 158/1 o pow. 0,21 ha

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-04 10:13

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - nieruchomość niezabudowana w Orlinie Dużej - dz. nr 168/1 o pow. 0,49 ha

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-04 10:14

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 340/1 o pow. 0,0435 ha we Wronowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-04 10:15

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 300/10 o powierzchni 0,0062 ha w Nowej Wsi (obręb Czołnochów)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-04 10:17

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - użytki zielone klasy V o pow. 1,40 ha, stanowiące część nieruchomości położonej w Nowej Wsi (obręb geodezyjny Czołnochów), oznaczonej jako działka nr 293/4, o łącznej powierzchni 6,3425 ha

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-04 10:18

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - nieruchomość o powierzchni 1,3262 ha położona w Czołnochowie, oznaczona jako działka nr 56/5

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-04 10:19

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - lokal usługowy nr 8 o powierzchni użytkowej 70,33 m2 znajdujący się na parterze budynku zlokalizowanego na działce nr 348/5 położonej w Gizałkach przy ul. Kaliskiej 23A

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-04 10:20

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - nieruchomość o powierzchni 3,58 ha położona w Czołnochowie, nieruchomość o powierzchni 1,29 ha położona w Czołnochowie, część nieruchomości położonej we Wronowie - grunty orne o pow. 0,62 ha

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-04 10:21

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 294/4, 294/5 i 294/6 w Szymanowicach

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-04 10:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8127
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-25 16:06:45