Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 29/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 22 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) oraz art. 14 ust. 1 i art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020r. poz. 1062 tj.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Sekretarza Gminy Gizałki na koordynatora do spraw dostępności w Gminie Gizałki.

§ 2. Do zadań koordynatora należy w szczególności:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminę,
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Gminę, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 3. monitorowanie działalności podejmowanej przez Gminę w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 3. Powołuję zespół do spraw dostępności w Gminie Gizałki, który będzie wspierał koordynatora w jego pracy, w składzie:

 1. Robert Pisula - w zakresie dostępności architektonicznej,
 2. Sebastian Kuźmik - w zakresie dostępności cyfrowej,
 3. Magdalena Klamecka - w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. dostępności.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Robert Łoza
Wójt Gminy Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Łoza
  data wytworzenia: 2020-09-22
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-09-30 11:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6447
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-30 10:32:41