Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Kurenda w sprawie nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Gizałki informuje, że dnia 1 września 2020 r. wchodzi w życie Uchwała Nr XVI/124/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  

Na mocy powyższej uchwały określona została opłata stanowiąca iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 20,00 zł od jednej osoby. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w segregacji przez podmiot zbierający odpady, naliczona zostanie podwyższona opłata w wysokości 40,00 zł od jednego mieszkańca. 

Ponadto informujemy, że nieruchomości wyposażone w przydomowy kompostownik podlegają częściowemu zwolnieniu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,00 zł od jednego mieszkańca, zatem opłata wyniesie 19,00 zł od osoby. W celu skorzystania ze zwolnienia należy złożyć w tut. Urzędzie stosowną deklarację. Zaktualizowane druki będą dostępne w Urzędzie od 1 września 2020 r. oraz na stronie www.gizalki.pl w zakładce „gospodarka odpadami”.  W związku z posiadaniem kompostownika, dane nieruchomości zaktualizowane zostaną w miesiącu, w którym złożona została deklaracja. 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Jańczak
    data wytworzenia: 2020-08-11
  • opublikował: Sebastian Kuźmik
    data publikacji: 2020-08-11 12:37

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 136675
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-04 16:48:36