Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Uchwała nr XLVI/334/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2023 - 2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-03-22 12:26

Uchwała nr XLVI/333/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-03-22 09:01

Uchwała nr XLVI/332/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Gizałki na lata 2023-2025

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-03-22 12:20

Uchwała nr XLVI/331/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-03-22 12:16

Uchwała nr XLVI/330/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-03-22 12:06
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-22 12:19

Uchwała nr XLV/329/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-01-31 12:46

Uchwała nr XLV/328/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-01-31 12:44

Uchwała nr XLV/327/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała nr XLV/326/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Białobłoty w gminie Gizałki na lata 2022-2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-01-31 12:41

Uchwała nr XLV/325/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/236/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Gizałki za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-01-31 12:40

Uchwała nr XLV/324/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/121/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-01-31 12:38

Uchwała nr XLV/323/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie warunków i trybu zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-01-31 12:28

Uchwała nr XLV/322/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej przy zwrocie kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-01-31 12:26

Uchwała nr XLV/321/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-01-31 12:23

Uchwała nr XLV/320/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2023 - 2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-01-31 12:21

Uchwała nr XLV/319/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2023 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-01-31 12:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 676
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-22 12:27:36