Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że XVII Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 28 lipca 2020 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Porządek obrad

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XVI Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany planu budżetu na rok 2020,
  2. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2020-2031.
 6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Gizałki za rok 2019:
  1. przedstawienie raportu,
  2. debata,
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gizałki wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gizałki za rok 2019
  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 r. oraz informacją o stanie mienia gminy,
  2. przedstawienie opinii komisji stałych w sprawie wykonania budżetu gminy,
  3. przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki,
  4. dyskusja nad sprawozdaniami,
  5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
  1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki,
  2. przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki – podjęcie uchwały.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacje i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
  data wytworzenia: 2020-07-20
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-07-20 17:00
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-27 08:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32209
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-10-14 15:19