Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że XVIII Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 11 sierpnia 2020 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Gminy Gizałki:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  2. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  3. w sprawie stawki opłaty za pojemnik i za worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
  4. w sprawie dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Gizałki nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu;
  5. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2020;
  6. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2020-2031.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
  data wytworzenia: 2020-08-05
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-08-05 15:13
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-05 15:14

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32211
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-10-14 15:19