Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że XXVIII Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 5 sierpnia 2021 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Gizałki

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021;
  2. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2021-2031;
  3. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/188/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2020 rok;
  4. w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
  5. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gizałki w roku szkolnym 2021/2022;
  6. w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gizałki;
  7. w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gizałki;
  8. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gizałki;
  9. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gizałki;
  10. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025;
  11. w sprawie rozpatrzenia petycji;
  12. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną  do Wojewódzkiego Sądu  Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę nr XXVI/182/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 4.12.2018 r. w sprawie wyboru Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Metryka

 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2021-07-30 09:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 106847
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-27 16:48:15