Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Gminy Gizałki

Informuję, że XXXIII Sesja Rady Gminy Gizałki odbędzie się 31 marca 2022 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki. 

Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Gizałki

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie przekazania petycji do właściwego podmiotu;
  2. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
  3. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  4. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2022;
  5. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli – logopedów;
  6. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego  wymiaru godzin zajęć nauczycieli – psychologów;
  7. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego  wymiaru godzin zajęć nauczycieli – pedagogów;
  8. w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego „Smerfy” w Nowej Wsi;
  9. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022;
  10. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2022 – 2031.
 6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacje i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
  data wytworzenia: 2022-03-25
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2022-03-25 12:01
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-25 12:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 332766
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-30 13:14:48