Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Gminy Gizałki

Informuję, że 14 lipca 2022 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gizałki w roku szkolnym 2022/2023,
  2. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli –  pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów,  terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych,
  3. w sprawie rozpatrzenia petycji,
  4. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/121/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki,
  5. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/135/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  6. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze szkolnych sal komputerowych i dydaktycznych znajdujących się w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Białobłotach,
  7. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Białobłotach,
  8. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze szkolnych sal komputerowych i dydaktycznych znajdujących się w Szkole Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach,
  9. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach,
  10. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach,
  11. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze szkolnych sal komputerowych i dydaktycznych znajdujących się w Szkole Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach,
  12. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach,
  13. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki,
  14. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizałki,
  15. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki, Czołnochów, Szymanowice i Tomice,
  16. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach geodezyjnych Czołnochów, Szymanowice i Tomice,
  17. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Gizałki,
  18. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2032” Gminy Gizałki.
 6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacje i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
  data wytworzenia: 2022-07-08
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2022-07-08 08:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 292307
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-04 12:58:05