Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że XLV Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 25 stycznia 2023 r. o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

Porządek obrad XLV Sesji Rady Gminy Gizałki

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023;
  2. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2023-2031;
  3. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki;
  4. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej przy zwrocie kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych;
  5. w sprawie warunków i trybu zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej;
  6. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/121/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki;
  7. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/236/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Gizałki za usługi  w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych;
  8. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Białobłoty w gminie Gizałki na lata 2022-2027;
  9. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu  osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
  10. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
  11. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
  data wytworzenia: 2023-01-19
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2023-01-19 13:35
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-19 13:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 129483
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-30 14:19:28