Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Zawiadomienie o L Sesji Rady Gminy Gizałki

Informuję, że L Sesja Rady Gminy Gizałki odbędzie się 17 sierpnia 2023 r. o godz. 16:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Gizałki;
  2. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydata na ławnika;
  3. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gizałki;
  4. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
  5. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023;
  6. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2023-2031;
 6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacje i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
  data wytworzenia: 2023-08-11
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2023-08-11 10:39

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 98440
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-21 14:58:26