Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Zawiadomienie o LII Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że LII Sesja Rady Gminy Gizałki odbędzie się 25 października 2025 r. o godz. 16:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L i LI Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia sprawozdania za lata 2021-2022 z realizacji „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Gizałki na lata 2019-2022”;
  2. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gizałki na lata 2023-2026;
  3. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Pleszewie na kadencję 2024-2027;
  4. w sprawie zgłoszenia sołectwa Leszczyca do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”;
  5. w sprawie zgłoszenia sołectwa Wierzchy do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”;
  6. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
  7. w sprawie stawki opłaty za pojemnik i za worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
  8. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane realizowane w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
  9. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023;
  10. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2023-2033.
 6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacje i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
  data wytworzenia: 2023-10-19
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2023-10-19 14:56
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-19 14:57

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 129479
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-30 14:19:28