Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury prowadzony jest zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultury (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.) w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz. 189).

Wpisowi do rejestru podlegają z urzędu instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Gizałki. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.

Rejestr instytucji kultury prowadzony jest w postaci elektronicznej. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

  • otwarty dostęp do zawartości rejestru - bezpłatnie, przez stronę BIP organizatora.

Akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych.

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje:

  • urzędowy poświadczony odpis - na wniosek, po uiszczeniu opłaty skarbowej zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2008 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10634
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-13 11:14:25