Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Informacja dotycząca zbiórki odpadów komunalnych

zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Urząd Gminy Gizałki informuje, że niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady komunalne selektywnie zbierane (szkło kolorowe, szkło białe, papier, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale, bioodpady, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, są odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gizałki w terminach podanych w harmonogramie zbiórki odpadów komunalnych przez firmę WM Wiatrowiec Energie Sp. z o.o., Nowa Wieś 22, 63-308 Gizałki.

Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zebrane przez ww. przedsiębiorcę są przekazywane do zagospodarowania do
Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Gminę Gizałki pod adresem: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Wrzesińska 17, 63-308 Gizałki i jest czynny:

 • od poniedziałku do piątku w godz.: 7:00 - 15:00
 • w pierwszą sobotę miesiąca w godz.: 8:00 -12:00

Szczegółowy wykaz przyjmowanych odpadów dostępny jest na stronie internetowej www.gizalki.pl w zakładce "Gospodarka odpadami - ABC segregacji odpadów".

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbiera: WM Wiatrowiec Energie Sp. z o.o., Nowa Wieś 22, 63-308 Gizałki.

Na terenie gminy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest zbierany:

 1. W formie wystawki w terminach zgodnych z harmonogramem.
 2. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującym się w Gizałkach przy ul. Wrzesińskiej 17 (teren Zakładu Komunalnego w Gizałkach).

drukuj (Informacja dotycząca zbiórki odpadów komunalnych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Rybarczyk
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-10-21 10:13
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-07 09:07

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2446
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-07 09:08:37