Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektu handlowego

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
 3. Uchwała Rady Gminy Gizałki nr XI/77/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r., poz. 10608).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektu handlowego.
 2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z proponowaną lokalizacją obiektu handlowego.

Opłaty

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gizałki nr XI/77/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r., poz. 10608). Wpłatę należy dokonać na konto Urzędu Gminy Gizałki: BS Pleszew o/Gizałki 79 8407 0003 0400 0185 2000 0001.

Opłata w pierwszym roku naliczana jest proporcjonalnie od liczby dni umieszczenia w pasie drogowym, a w latach kolejnych za rok kalendarzowy przy czym zgodnie z art. 40 ust. 10 w/w ustawy o drogach publicznych dla powierzchni rzutu poziomego urządzenia mniejszej niż 1 m2 stosuje się stawkę taką jak za zajęcie 1 m2.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Gizałki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji przez strony.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Osman
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-07-20 16:25

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16061
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-23 11:45:59