Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Opłata od posiadania psów

Wymagane dokumenty

Oświadczenie

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Finansowy Referat Podatków i Opłat - budynek przy ul. Kaliskiej 28, I piętro, pok. nr 7.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia  12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
  • Uchwała Nr X/38/207 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

Inne informacje

Obowiązek podatkowy dotyczący opłaty od posiadania psów ciąży na osobach fizycznych posiadających psy. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Stawka opłaty od posiadania psów na terenie gminy Gizałki wynosi 35 zł rocznie od jednego psa.

Termin płatności: Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 30 kwietnia roku podatkowego. W przypadku nabycia psa po 30 kwietnia opłata jest płatna w ciągu 14 dni od daty nabycia psa. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę roczną ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek podatkowy.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od: osób zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej - z tytułu posiadania jednego psa, osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe  - z tytułu posiadania jednego psa, podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych -  z tytułu posiadania dwóch psów.

W przypadku nieopłacenia należności podatkowej w przewidzianym w uchwale terminie organ podatkowy ma obowiązek wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Jańczak
  • opublikował: Sebastian Kuźmik
    data publikacji: 2020-07-22 14:30

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18582
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-29 14:57:09