Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Informacje o wyrobach zawierających azbest

Wymagane dokumenty

informacja o wyrobach zawierających azbest przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy.

Opłaty

Informacja nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Nie wymaga odpowiedzi.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Inne informacje

Informację przedkłada się corocznie w terminie do 31 stycznia.

Informację o wyrobach zawierających azbest sporządza się w dwóch egzemplarzach:

  • jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej Wójtowi,
  • drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Przed wypełnieniem tej informacji należy sporządzić ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Wzór oceny określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Ocenę sporządza się w jednym egzemplarzu i przechowuje się ją wraz z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej. Dla budynków oraz obiektów budowlanych niebędących budynkami, dla których prowadzona jest książka obiektu budowlanego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ocena ta powinna być dołączona do książki obiektu budowlanego.

Dodatkowe informacje udzielane są w Referacie Nieruchomości, Środowiska i Planowania Przestrzennego (pok. nr 8 w bud. przy ul. Kaliskiej 28), tel. (62)7411517.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne przedkładają informację o wyrobach zawierających azbest Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.

Metryka

  • opublikował: Sebastian Kuźmik
    data publikacji: 2021-02-08 09:50

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9212
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-13 11:24:55