Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Uchwała nr XXV/178/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-04-01 13:42

Uchwała nr XXV/177/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-04-01 13:08
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-01 13:08

Uchwała nr XXV/176/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-04-01 13:05

Uchwała nr XXV/175/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Gizałki za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-03-31 14:51
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-31 14:52

Uchwała nr XXV/174/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz na odcinku Tomice –Gizałki – etap III”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-03-31 14:47

Uchwała nr XXV/173/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2021 - 2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-03-31 14:44
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-31 14:44

Uchwała nr XXV/172/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-03-31 14:34
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-31 14:41

Uchwała nr XXIV/171/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-03-04 08:36

Uchwała nr XXIII/170/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przekazania petycji do właściwego podmiotu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-02-15 16:25

Uchwała nr XXIII/169/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przekazania petycji do właściwego podmiotu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-02-15 16:24

Uchwała nr XXIII/168/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przekazania petycji do właściwego podmiotu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-02-15 16:22

Uchwała nr XXIII/167/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-02-15 16:20

Uchwała nr XXIII/166/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na rok 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-02-15 16:17

Uchwała nr XXIII/165/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2021-2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-02-15 16:14
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-15 16:16

Uchwała nr XXIII/164/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-02-15 16:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 697
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-01 14:06:00