Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Uchwała nr XXXIII/186/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 11:04

Uchwała nr XXXIII/185/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018 – 2028

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 11:07

Uchwała nr XXXIII/184/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017 – 2026

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 11:08

Uchwała nr XXXIII/183/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2017

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 11:21

Uchwała nr XXXIII/182/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na rok 2018

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 11:23

Uchwała nr XXXIII/181/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębach geodezyjnych Białobłoty, Gizałki Las i Tomice, gmina Gizałki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 11:24

Uchwała nr XXXIII/180/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębach geodezyjnych Tomice i Czołnochów, gmina Gizałki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 11:25

Uchwała nr XXXIII/179/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki na 2018 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 11:27

Uchwała nr XXXIII/178/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 11:27

Uchwała nr XXXIII/177/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gizałki na 2018 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 11:28

Uchwała nr XXXII/176/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017-2026

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 11:29

Uchwała nr XXXII/175/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2017

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 11:29

Uchwała nr XXXI/174/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie gminy Gizałki oraz sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zadań

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 11:30

Uchwała nr XXXI/173/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017 – 2026

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 11:30

Uchwała nr XXXI/172/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2017

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 11:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-01 11:31

Uchwała nr XXXI/171/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 11:32

Uchwała nr XXXI/170/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 11:33

Uchwała nr XXXI/169/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na 2017 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 11:33

Uchwała nr XXXI/168/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 11:34

Uchwała nr XXXI/167/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizałki, ze zmianą obejmującą część terenów położonych w obrębach geodezyjnych Białobłoty, Gizałki Las, Dziewiń Duży, Czołnochów i Tomice

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 11:35

Uchwała nr XXX/166/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 18 września 2017 r. w sprawie sposobu określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 11:54

Uchwała nr XXX/165/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 18 września 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli – doradców zawodowych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 11:55

Uchwała nr XXX/164/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 18 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołów publicznych szkół w ośmioletnie szkoły podstawowe

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 11:56

Uchwała nr XXX/163/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 18 września 2017 r. w sprawie nadania imienia Ojca Św. Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Gizałkach

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 11:56

Uchwała nr XXX/162/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Urzędy na miarę XXI wieku" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 11:58

Uchwała nr XXX/161/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017-2026

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 11:59

Uchwała nr XXX/160/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2017

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 11:59

Uchwała nr XXIX/159/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu gminy Gizałki za pomocą innego instrumentu płatniczego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 12:00

Uchwała nr XXIX/158/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017 – 2026

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 12:00

Uchwała nr XXIX/157/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2017

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 12:01

Uchwała nr XXIX/156/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/70/2015 Rady Gminy Gizałki z dnia 23 grudnia 2015 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 12:08

Uchwała nr XXVIII/155/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017-2026

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 12:18

Uchwała nr XXVIII/154/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2017

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 12:09

Uchwała nr XXVIII/153/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/146/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowej w Gizałkach) w zakresie budowy chodnika”

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 12:11

Uchwała nr XXVII/152/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 12:11

Uchwała nr XXVII/151/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2016 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 12:12

Uchwała nr XXVII/150/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2017 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 12:13

Uchwała nr XXVII/149/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017-2026

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 12:13

Uchwała nr XXVII/148/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2017

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 12:15

Uchwała nr XXVI/147/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P w m. Białobłoty”

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 12:15

Uchwała nr XXVI/146/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowej w Gizałkach) w zakresie budowy chodnika”

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 12:22

Uchwała nr XXVI/145/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017 – 2026

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 12:23

Uchwała nr XXVI/144/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2017

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 12:23

Uchwała nr XXV/143/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 23 marca 2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 12:25

Uchwała nr XXV/142/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 23 marca 2017 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017 – 2026

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 12:26

Uchwała nr XXV/141/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 23 marca 2017 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2017

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 12:26

Uchwała nr XXV/140/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 23 marca 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowej w Gizałkach) w zakresie budowy chodnika”

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 12:27

Uchwała nr XXV/139/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 23 marca 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na 2017 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 12:27

Uchwała nr XXV/138/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 23 marca 2017 w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 12:28

Uchwała nr XXV/137/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 23 marca 2017 w sprawie określenia przypadków niestosowania przepisów art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 12:28

Uchwała nr XXIV/136/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz określenia zasad jej przyznawania

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 12:35

Uchwała nr XXIV/135/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017-2026

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 12:36

Uchwała nr XXIV/134/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2017

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 12:36

Uchwała nr XXIV/133/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 12:37

Uchwała nr XXIV/132/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 12:37

Uchwała nr XXIV/131/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Gizałki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 12:38

Uchwała nr XXIV/130/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/113/2016 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 12:38

Uchwała nr XXIV/129/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 12:39

Uchwała nr XXIV/128/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2017

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 12:39

Uchwała nr XXIV/127/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckich Strategii Rozwoju Sołectwa Gizałki, Szymanowice, Tomice, Kolonia Ostrowska

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-01 12:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8184
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-09 13:45:21