Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: Przebudowa garażu OSP Wierzchy –Leszczyca

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Mnich
  • opublikował: Magdalena Klamecka
   data publikacji: 2022-09-28 11:44
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Mnich
  • opublikował: Magdalena Klamecka
   data publikacji: 2022-09-28 11:46
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Mnich
  • opublikował: Magdalena Klamecka
   data publikacji: 2022-09-28 11:47
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Mnich
  • opublikował: Magdalena Klamecka
   data publikacji: 2022-09-28 11:48
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Mnich
  • opublikował: Magdalena Klamecka
   data publikacji: 2022-09-28 11:48
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Mnich
  • opublikował: Magdalena Klamecka
   data publikacji: 2022-09-28 11:49
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Mnich
   data wytworzenia: 2022-10-17
  • opublikował: Monika Mnich
   data publikacji: 2022-10-17 15:45

Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża - Białobłoty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Osman
  data wytworzenia: 2021-12-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-12-07 14:19

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/94cdd877-9de2-40c7-99dc-b073cfd75c45

 

drukuj ()

Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla OSP Wierzchy - Leszczyca

drukuj (Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla OSP Wierzchy - Leszczyca)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Osman
  data wytworzenia: 2022-03-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-03-14 12:25

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obory

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Osman
  data wytworzenia: 2022-03-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-03-22 12:18

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e18224f7-de8d-4472-b616-51c36b19f349

 

Utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Gizałki w 2022 r. (unieważnione)

drukuj (Utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Gizałki w 2022 r. (unieważnione))

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gizałki, ul. Strażacka

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/901220b1-63da-4e7d-b847-8c93ac6300ca

Przebudowa drogi gminnej nr 632059P Wronów – Kolonia Obory

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Osman
  data wytworzenia: 2022-05-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-05-10 10:42

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8696e2cb-640f-48e7-8bd0-920b6a9b044d

 

Budowa wiaty z zapleczem kuchennym i sanitarnym na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Osman
   data wytworzenia: 2022-06-08
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2022-06-08 10:42

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fefe1339-2703-4161-a146-43842e4ac7fb

 

Budowa garażu na potrzeby OSP Wierzchy-Leszczyca

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Osman
   data wytworzenia: 2022-06-15
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2022-06-15 08:32

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/76877b80-9791-434c-bed3-3a5a049a292b

 

Utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Gizałki w 2022 r.

drukuj (Utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Gizałki w 2022 r.)

Budowa garażu na potrzeby OSP Wierzchy-Leszczyca

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Osman
  data wytworzenia: 2022-07-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-07-06 13:32

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dda2dae9-ac3f-48c7-8515-babaf28ee302

 

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu ,,Cyfrowa Gmina” przez Gminę Gizałki (unieważnione)

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 08.08.2022 r. do godz. 10:00 nie zostały złożone żadne oferty.

Link do prowadzonego postępowania w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/119630

drukuj (Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu ,,Cyfrowa Gmina” przez Gminę Gizałki (unieważnione))

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kuźmik
  data wytworzenia: 2022-07-26
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2022-07-26 10:31
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-08 14:34

Budowa garażu na potrzeby OSP Wierzchy-Leszczyca

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Osman
   data wytworzenia: 2022-07-26
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2022-07-26 10:51

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/590916f4-2046-403e-a66b-ce31ccaf2077

 

Przebudowa drogi gminnej w m. Dziewiń Duży i Ruda Wieczyńska

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Osman
   data wytworzenia: 2022-07-12
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2022-07-12 14:41

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/27f11f4f-ec62-4685-983d-1bddc0a03087

 

Budowa wiaty z zapleczem kuchennym i sanitarnym na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Osman
   data wytworzenia: 2022-07-28
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2022-07-28 14:57

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/129910ad-97e7-4837-bd9d-a6dafdc79b3a

 

 

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu ,,Cyfrowa Gmina” przez Gminę Gizałki (unieważnione)

Link do prowadzonego postępowania w Bazie Konkurencyjności: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/121491

Zamawiający Gmina Gizałki informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w ramach zasady konkurencyjności na dostawę sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”. 

Uzasadnienie: Zamawiający Gmina Gizałki zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 124.446,00 zł brutto. Cena jednej złożonej oferty wynosi 137.760,00 zł brutto i przewyższa w/w kwotę, a Zamawiający nie może jej zwiększyć. 

drukuj (Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu ,,Cyfrowa Gmina” przez Gminę Gizałki (unieważnione))

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kuźmik
  data wytworzenia: 2022-08-08
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2022-08-08 16:16
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-05 13:21

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Organizacja kolonii letnich dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Gizałki wraz z programem profilaktycznym”

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania „Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Gizałki, Tomice i Białobłoty w okresie od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r.”

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Błaszczyk
   data wytworzenia: 2022-08-02
  • opublikował: Sebastian Kuźmik
   data publikacji: 2022-08-02 15:30
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Błaszczyk
   data wytworzenia: 2022-08-02
  • opublikował: Sebastian Kuźmik
   data publikacji: 2022-08-02 15:30
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Błaszczyk
   data wytworzenia: 2022-08-02
  • opublikował: Sebastian Kuźmik
   data publikacji: 2022-08-02 15:30
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Błaszczyk
   data wytworzenia: 2022-08-02
  • opublikował: Sebastian Kuźmik
   data publikacji: 2022-08-02 15:30
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Błaszczyk
   data wytworzenia: 2022-08-02
  • opublikował: Sebastian Kuźmik
   data publikacji: 2022-08-02 15:30
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Błaszczyk
   data wytworzenia: 2022-08-18
  • opublikował: Sebastian Kuźmik
   data publikacji: 2022-08-18 12:21

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gizałki od 01.09.2022 r. do 31.12.2023 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Grochmal
   data wytworzenia: 2022-07-19
  • opublikował: Aleksandra Grochmal
   data publikacji: 2022-07-19 13:01

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cb99dac7-a2b9-4798-b036-97ddd4830157 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Grochmal
  data wytworzenia: 2022-07-19
 • opublikował: Aleksandra Grochmal
  data publikacji: 2022-07-19 13:06
 • zmodyfikował: Aleksandra Grochmal
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-19 13:09

Budowa garażu na potrzeby OSP Wierzchy-Leszczyca

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Grochmal
   data wytworzenia: 2022-08-18
  • opublikował: Aleksandra Grochmal
   data publikacji: 2022-08-18 13:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Grochmal
  data wytworzenia: 2022-08-18
 • opublikował: Aleksandra Grochmal
  data publikacji: 2022-08-18 12:57

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d7c75e91-98ad-4568-98b7-a004dade0d73

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Grochmal
  data wytworzenia: 2022-08-18
 • opublikował: Aleksandra Grochmal
  data publikacji: 2022-08-18 13:06

Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu Gminy Gizałki

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Grochmal
   data wytworzenia: 2022-08-04
  • opublikował: Aleksandra Grochmal
   data publikacji: 2022-08-04 15:18

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ea43b088-d594-483f-911b-9826bc66e3ab 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Grochmal
  data wytworzenia: 2022-08-04
 • opublikował: Aleksandra Grochmal
  data publikacji: 2022-08-04 15:21

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu ,,Cyfrowa Gmina” przez Gminę Gizałki (unieważnione)

Link do prowadzonego postępowania w Bazie Konkurencyjności: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/124931

Zamawiający Gmina Gizałki informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w ramach zasady konkurencyjności na dostawę sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”. 
Uzasadnienie: Oferta została złożona na formularzu niezgodnym z treścią zapytania ofertowego i podlega odrzuceniu (pkt IX ust.1 zapytania ofertowego).

drukuj (Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu ,,Cyfrowa Gmina” przez Gminę Gizałki (unieważnione))

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kuźmik
  data wytworzenia: 2022-09-05
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2022-09-05 13:28
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-22 09:44

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu ,,Cyfrowa Gmina” przez Gminę Gizałki

Link do prowadzonego postępowania w Bazie Konkurencyjności: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/126303

Metryka

 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2022-09-14 15:12
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-25 13:56

Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu Gminy Gizałki od 01.11.2022 r. do 31.05.2023 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Grochmal
   data wytworzenia: 2022-09-20
  • opublikował: Aleksandra Grochmal
   data publikacji: 2022-09-20 13:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Grochmal
  data wytworzenia: 2022-09-20
 • opublikował: Aleksandra Grochmal
  data publikacji: 2022-09-20 13:23

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8aba0a42-4ee9-4584-9eb3-88dbc75587a5

 

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Grochmal
  data publikacji: 2022-09-20 13:26

Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Grochmal
   data wytworzenia: 2022-11-03
  • opublikował: Aleksandra Grochmal
   data publikacji: 2022-11-03 14:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Grochmal
  data wytworzenia: 2022-11-03
 • opublikował: Aleksandra Grochmal
  data publikacji: 2022-11-03 14:36

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/76a31742-7c2c-4dbb-9508-8f1ddc6d7a17

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Grochmal
  data wytworzenia: 2022-11-03
 • opublikował: Aleksandra Grochmal
  data publikacji: 2022-11-03 14:38

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8650
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-25 13:57:28