Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gizałki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę:

Zabudowana nieruchomość o łącznej powierzchni 0,2100 ha położona w Orlinie Małej, oznaczona jako działka nr 45/1 o powierzchni 0,1600 ha zapisana w księdze wieczystej nr KZ1P/00018058/3, na której znajduje się stacja uzdatniania wody oraz część działki nr 32 o powierzchni 0,0500 ha zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1P/00018848/8, na której znajduje się ujęcie wód podziemnych, wraz z siecią wodociągową z przyłączami położoną w miejscowościach: Orlina Mała, Orlina Duża, Białobłoty, Krzyżówka, Dziewiń Duży, Kolonia Obory, Kolonia Ostrowska, Studzianka, Świerczyna.

Dla działek nr 45/1 i 32 brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki, działka nr 45/1 przeznaczona jest pod tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy z usługami towarzyszącymi, a działka nr 32 - pod tereny ujęć wody.

Czynsz dzierżawny będzie wynosił 60,00 zł miesięcznie plus obowiązujący podatek VAT. Czynsz płatny będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przez dzierżawcę.

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz Zakładu Komunalnego Spółki z o.o. w Gizałkach, na okres trzech lat od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2019 r.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki oraz zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.gizalki.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gizałki (pokój nr 8), tel. 62 7411 517 w. 108.

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2021-03-04 10:04

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36817
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-14 11:35:51