Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65), Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Gizałki:

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Gizałki (obręb Gizałki) oznaczona jako działka nr 348/8 o powierzchni 0,0016 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KZ1P/00018110/6.

Cena działki wynosi 3.205,35 zł netto. Sprzedaż ww. nieruchomości podlega podatkowi VAT w wysokości 23%.

W ewidencji gruntów ww. działka jest sklasyfikowana jako grunty orne klasy V. Działka ma kształt wydłużonego prostokąta i nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Dla działki nr 348/8 brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla terenu obejmującego ww. działkę została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RNPP.6733.4.2016 z dnia 23.03.2016 r., zmieniona decyzją znak: RNPP.6733.18.2019 z dnia 19.11.2019 r., dla inwestycji polegającej na budowie parkingu przy sali sportowej w Gizałkach oraz bieżni służącej rekreacji i siłowni zewnętrznej.

Ww. działka zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli przyległej nieruchomości, w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania.

Nabywcy pokrywają koszty zawarcia aktu notarialnego, założenia księgi wieczystej i wpisu do księgi.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.bip.gizalki.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gizałki (pokój nr 8), tel. 62 7411517 wew. 108.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Matysiak
  • opublikował: Sebastian Kuźmik
    data publikacji: 2020-07-09 14:51
  • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
    ostatnia modyfikacja: 2020-07-09 14:59

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36644
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-14 11:35:51