Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65), Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gizałki, przeznaczonej do oddania w najem:

Lokal usługowy nr 8 o powierzchni użytkowej 70,33 m2 znajdujący się na parterze budynku zlokalizowanego na działce nr 348/5 położonej w Gizałkach przy ul. Kaliskiej 23A, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1P/00018942/7.

Dla ww. działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki działka ta przeznaczona jest pod tereny o wiodącej funkcji usługowej istniejące i projektowane z towarzyszącą zabudową mieszkaniową.

Czynsz najmu wynosi miesięcznie 15,00 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu plus obowiązujący podatek VAT. Kwota czynszu waloryzowana będzie w lutym każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w styczniu każdego roku przez Prezesa GUS za rok poprzedni. Pierwsza waloryzacja nastąpi w 2021 r.

Czynsz płatny jest z góry w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.

Nieruchomość zostanie oddana w najem w drodze bezprzetargowej, na czas nieoznaczony, na rzecz dotychczasowego najemcy, tj. Poczty Polskiej S.A.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.bip.gizalki.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gizałki (pokój nr 8), tel. 62 7411517 wew. 108.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Matysiak
  • opublikował: Sebastian Kuźmik
    data publikacji: 2020-07-09 14:53
  • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
    ostatnia modyfikacja: 2020-07-09 14:57

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 38693
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-28 10:44:32