Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gizałki, przeznaczonej do oddania w użyczenie:

Dwa pomieszczenia o powierzchni użytkowej 126,7 m2 znajdujące się na piętrze budynku zlokalizowanego na działce nr 396/8 położonej w Gizałkach przy ul. Kolejowej, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1P/00018061/7.

Dla ww. działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki, działka ta przeznaczona jest pod tereny o wiodącej funkcji usługowej z towarzyszącą zabudową mieszkaniową.

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w użyczenie na okres 3 lat na rzecz Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach z siedzibą w Tomicach, na cele prowadzenia biblioteki publicznej.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Gizałki: www.bip.gizalki.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gizałki (pokój nr 8), tel. 62 7411517 wewn. 108.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Matysiak
  • opublikował: Sebastian Kuźmik
    data publikacji: 2020-07-09 14:53
  • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
    ostatnia modyfikacja: 2020-07-09 14:56

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 38690
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-28 10:44:32