Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Gizałki, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych dzierżawców:

1. Działki nr 50 i 55 o łącznej powierzchni 3,5800 ha położone w Czołnochowie, zapisane w księdze wieczystej nr KZ1P/00034696/5 (grunty orne klasy V - 0,4100 ha, grunty orne klasy VI - 3,1700 ha).
Dla ww. działek brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki działki przeznaczone są pod tereny o wiodącej funkcji usługowej istniejące i projektowane z towarzyszącą zabudową mieszkaniową.
Czynsz dzierżawny wynosi równowartość 18,31 dt żyta rocznie.

2. Działka nr 86/3 o powierzchni 1,2900 ha położona w Czołnochowie, zapisana w księdze wieczystej nr KZ1P/00034257/6 (grunty orne klasy IIIa - 0,7300 ha, grunty orne klasy IIIb - 0,5600 ha).
Dla ww. działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki działka ta przeznaczona jest pod obszary gleb chronionych klas II-III i IVa bez prawa zabudowy z wyjątkiem enklaw przeznaczonych pod zainwestowanie.
Czynsz dzierżawny wynosi równowartość 12,62 dt żyta rocznie.

3. Grunty rolne o powierzchni 1,1700 ha stanowiące część działki nr 56/5 o powierzchni 1,3262 ha położonej w Czołnochowie, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1P/00036837/0 (grunty orne klasy V – 0,2873 ha, grunty orne klasy VI – 0,8607 ha, pastwiska trwałe klasy IV – 0,0220 ha).
Dla ww. działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki działka ta przeznaczona jest w części pod tereny proponowanych dolesień i w części pod tereny o wiodącej funkcji usługowej istniejące i projektowane z towarzyszącą zabudową mieszkaniową.
Czynsz dzierżawny wynosi równowartość 6,17 dt żyta rocznie.

4. Grunty rolne o powierzchni 0,6200 ha stanowiące część działki nr 315/3 o powierzchni 0,7400 ha położonej we Wronowie, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1P/00012238/7 (grunty orne klasy VI).
Dla ww. działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki działka ta przeznaczona jest pod tereny o wiodącej funkcji usługowej istniejące i projektowane z towarzyszącą zabudową mieszkaniową.
Czynsz dzierżawny wynosi równowartość 3,1 dt żyta rocznie.

Roczny czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 30 września. Wartość rocznego czynszu dzierżawnego ustala się jako iloczyn stawki czynszu wyrażonej w dt żyta i obowiązującej średniej ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Gizałki: www.bip.gizalki.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gizałki (pokój nr 8), tel. 62 7411517 wewn. 108.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Matysiak
  • opublikował: Sebastian Kuźmik
    data publikacji: 2020-07-09 14:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 44667
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-25 16:43:40