Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Gizałki informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), gminy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych („szamb”) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie zgłosili zbiornika bezodpływowego („szamba”) lub przydomowej oczyszczalni ścieków proszeni są o zrobienie tego niezwłocznie.

Zgłoszenia należy dokonać na niżej załączonym druku w terminie do 20 marca 2023 roku

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię ścieków. Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni mogą być wykonywane przez firmy posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów opłaty za usługi. 

Na terenie gminy od 3 kwietnia br. rozpocznie się cykl kontrolny w tym przedmiocie. Podczas kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania zawartej umowy z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości ciekłe oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury) uprawnionym pracownikom Urzędu Gminy Gizałki. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków z szamba i osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Rybarczyk
  data wytworzenia: 2023-02-21
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2023-02-21 08:44
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-21 08:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 129492
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-30 14:19:28