Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

dni

Ilość znalezionych zbiorów plików: 2

nazwadataużytkownikstrona
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN w ramach zadania: "Przebudowa linii SN w ciągu linowym SN linia nr 72000 kier. Dziewiń Duży [SN4-04007/20] - odgałęzienie w kierunku stacji transformatorowej SN/nN nr 43645 pomiędzy słupami nr od 23 do 26" na działce nr 266 położonej w Orlinie Dużej (ark. mapy 2).2021-09-27 16:48 [modyfikacja]Marcin Czajczyński2021
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu zawiadamiające o przekazaniu skargi wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej linii WN 110 kV relacji Gizałki - Jarocin Wschód polegającej na wymianie i przesunięciu części stanowisk słupowych oraz na wymianie przewodów na nowe, na terenie położonym w gminie Jarocin, w miejscowościach Łuszczanów, Wilkowyja, Kadziak, Annapol oraz w mieście Jarocin.2021-09-27 16:29 [modyfikacja]Marcin Czajczyński2021