Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 4 października 2022 r. o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Zenon Andrzejewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-10-04 12:58

Informacja

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1692 ze zm.) informuję o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 i 2490 oraz 2022 r., poz. 1557).

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
Monika Błaszczyk

Metryka

 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2022-10-03 15:34

Obwieszczenie Wójta Gminy Gizałki z dnia 20.09.2022 r. o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wszczętej na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 4310P Chocz-Białobłoty

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Gizałki z dnia 20.09.2022 r. o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wszczętej na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 4310P Chocz-Białobłoty)

Metryka

 • opublikował: Ksenia Małyjasiak
  data publikacji: 2022-09-20 15:24
 • zmodyfikował: Ksenia Małyjasiak
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-20 15:26

Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Gminy Gizałki

Informuję, że XXXIX Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 26 września 2022 r. o godz. 15:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                                                                                                       Roman Rojewski

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 29 sierpnia 2022 r. o godz. 7:45 w sali posiedzen Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Walendowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-08-18 13:17

Obwieszczenie Wójta Gminy Gizałki o wydanym postanowieniu w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji znak: RNPP.6220.4.2021 z dnia 1.02.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 113 w obrębie Dziewiń Duży, gmina Gizałki.

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2022-08-10 12:48

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Gizałki o wydanym postanowieniu w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji znak: RNPP.6220.4.2021 z dnia 1.02.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 113 w obrębie Dziewiń Duży, gmina Gizałki.)

Metryka

 • opublikował: Ksenia Małyjasiak
  data publikacji: 2022-08-10 12:48
 • zmodyfikował: Ksenia Małyjasiak
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-10 12:49

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego

drukuj (Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego)

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Rybarczyk
  data publikacji: 2022-08-08 13:10

Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że XXXVIII Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 12 sierpnia 2022 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 11 sierpnia 2022 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki. 

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-08-05 13:02

Obwieszczenie o wydanej decyzji odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy norek na działkach nr 196/1, 196/2 i 196/3 położonych w miejscowości Kolonia Obory, gm. Gizałki.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2022-07-29 11:06
 • zmodyfikował: Marcin Czajczyński
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-29 11:08

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Informuję, że posiedzenie Komisji Buddżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym odbędzie się 1 sierpnia 2022 r. o godz. 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Kazimierz Woźniak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-07-28 13:33
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-28 13:36

Informacja o pojemnikach do bioodpadów

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Rybarczyk
   data wytworzenia: 2022-07-21
  • opublikował: Sebastian Kuźmik
   data publikacji: 2022-07-21 11:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Gizałki o wydanej w dniu 18.07.2022 r. decyzji znak: RNPP.6220.7.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 32 w obrębie Czołnochów, gmina Gizałki

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2022-07-20 08:27

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Gizałki o wydanej w dniu 18.07.2022 r. decyzji znak: RNPP.6220.7.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 32 w obrębie Czołnochów, gmina Gizałki)

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2022-07-14 11:55

drukuj (Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego)

Informacja o przyznanych stypendiach jednorazowych dla uczniów placówek oświatowych Gminy Gizałki za wybitne osiągnięcia artystyczne, przedmiotowe i sportowe w roku szkolnym 2021/22

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
   data wytworzenia: 2022-07-13
  • opublikował: Sebastian Kuźmik
   data publikacji: 2022-07-13 15:09

Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Gminy Gizałki

Informuję, że 14 lipca 2022 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbedzie się 12 lipca 2022 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-07-08 08:29
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-13 15:10

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji - pozwoleniu wodnoprawnym wydanym przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu dnia 27 lipca 2020r., znak PO.ZUZ.2.4210.193m.2020.SR.

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2022-06-21 12:02

drukuj (Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji - pozwoleniu wodnoprawnym wydanym przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu dnia 27 lipca 2020r., znak PO.ZUZ.2.4210.193m.2020.SR.)

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 21 czerwca 2022 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-06-14 15:01

Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Gminy Gizałki

Informuję, że XXXVI Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 22 czerwca 2022 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji odbędzie się 9 czerwca 2022 r. o godz 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Zenon Andrzejewski

 

Informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej odbedzie się 9 czerwca 2022 r. o godz. 9:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Walendowski

 

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego odbedzie sie 9 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Henryk Osman

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-06-07 15:29
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-07 15:30

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Pleszewskiego, znak nr OS.6341.26.2012

drukuj (Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Pleszewskiego, znak nr OS.6341.26.2012)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Osman
  data wytworzenia: 2022-06-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2022-06-07 10:26

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki odbędzie się 6 czerwca 2022 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Kazimierz Woźniak 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-06-03 11:28

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Gizałki w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2022-05-19 15:14

drukuj (Obwieszczenie o konsultacjach społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Gizałki w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki)

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Jańczak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2022-05-19 12:08

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 23 maja 2022 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-05-18 13:45
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-18 13:46

Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Gminy Gizałki

Informuję, że XXXV Sesja Rady Gminy Gizałki odbędzie się 24 maja 2022 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki odbędzie się 19 maja 2022 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Zenon Andrzejewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-05-16 16:11

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach geodezyjnych Czołnochów, Szymanowice i Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2022-05-09 14:25

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki odbedzie się 11 maja 2022 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Jacek Janiszewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-05-04 11:13

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych o możliwości wyłączenia się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę

drukuj (Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych o możliwości wyłączenia się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Rybarczyk
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2022-04-29 13:22
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-29 13:26

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki, Czołnochów, Szymanowice i Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2022-04-25 16:42

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizałki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

drukuj (Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizałki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko)

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2022-04-25 16:36
 • zmodyfikował: Marcin Czajczyński
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-25 16:39

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu dotyczące wydania decyzji w dniu 6 kwietnia 2022 r. ustalającej kolejny okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie szczególnego korzystania z wód obejmującego wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z rowów przydrożnych do ziemi - rowu melioracji wodnej szczegółowej RB (obręb Tomice, działka nr 28))

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu dotyczące wydania decyzji w dniu 6 kwietnia 2022 r. ustalającej kolejny okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie szczególnego korzystania z wód obejmującego wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z rowów przydrożnych do ziemi - rowu melioracji wodnej szczegółowej RB (obręb Tomice, działka nr 28)))

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Rybarczyk
  data publikacji: 2022-04-11 16:21

Zawiadomienie o XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gizałki

Informuję, że XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 13 kwietnia 2022 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu zawiadamiające o przekazaniu skargi wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2022-04-04 16:17

drukuj (Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu zawiadamiające o przekazaniu skargi wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu)

Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-III.7222.139.2021 z dnia 30.03.2022 r., o wydaniu decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-III.7222.139.2021 z dnia 29.03.2022 r., udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu - brojlerów w m. Orlina Duża, gm. Gizałki, powiat pleszewski.

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2022-04-01 13:42

drukuj (Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-III.7222.139.2021 z dnia 30.03.2022 r., o wydaniu decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-III.7222.139.2021 z dnia 29.03.2022 r., udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu - brojlerów w m. Orlina Duża, gm. Gizałki, powiat pleszewski.)

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 32 w obrębie Czołnochów, gmina Gizałki

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2022-03-28 12:57

drukuj (Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 32 w obrębie Czołnochów, gmina Gizałki)

Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Gminy Gizałki

Informuję, że XXXIII Sesja Rady Gminy Gizałki odbędzie się 31 marca 2022 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki. 

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 30 marca 2022 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-03-25 11:46

Obwieszczenie o wydanej w dniu 24.03.2022 r. decyzji znak: RNPP.6220.3.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Orlina Duża na terenie działek 182/4 i 185

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2022-03-24 13:48

drukuj (Obwieszczenie o wydanej w dniu 24.03.2022 r. decyzji znak: RNPP.6220.3.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Orlina Duża na terenie działek 182/4 i 185)

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki odbędzie się 23 marca 2022 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Zenon Andrzejewski

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-03-22 12:45

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki odbędzie się 16.03.2022 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Henryk Osman

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-03-14 12:35
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-14 12:38

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego)

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Rybarczyk
  data publikacji: 2022-03-04 13:26

Ogłoszenie o trzecim pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż autobusu szkolnego

Plan Priorytetowy Policji

Urząd Gminy Gizałki informuje, że w związku ze zgłoszeniami mieszkańców kierowanymi do Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie dotyczącymi zakłócania porządku publicznego, zaśmiecania, a także niszczenia mienia, tj. uszkadzania ławek oraz sprzętu znajdującego się na placu zabaw w miejscowości Gizałki, ul. Wodna, od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku został wprowadzony na tym obszarze Plan Priorytetowy Policji mający na celu wyeliminowanie powyższych zdarzeń.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 14 lutego 2022 r. o godz. 15:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Walendowski

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-02-11 11:58

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu o wydanej w dniu 2.02.2022 r. decyzji znak: SKO-4220A/109/20 utrzymującej w mocy w całości decyzje Wójta Gminy Gizałki z dnia 14.10.2020 znak: RNPP.6220.4.2016 w przedmiocie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa małej elektrowni wodnej „MEW – Ruda Wieczyńska” w km 20+340 rzeki Prosny, gm. Gizałki, gm. Czermin, pow. pleszewski

drukuj (Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu o wydanej w dniu 2.02.2022 r. decyzji znak: SKO-4220A/109/20 utrzymującej w mocy w całości decyzje Wójta Gminy Gizałki z dnia 14.10.2020 znak: RNPP.6220.4.2016 w przedmiocie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa małej elektrowni wodnej „MEW – Ruda Wieczyńska” w km 20+340 rzeki Prosny, gm. Gizałki, gm. Czermin, pow. pleszewski)

Metryka

 • opublikował: Ksenia Małyjasiak
  data publikacji: 2022-02-10 14:45

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Orlina Duża na terenie działek 182/4 i 185, obręb Orlina Duża

drukuj (Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Orlina Duża na terenie działek 182/4 i 185, obręb Orlina Duża)

Metryka

 • opublikował: Ksenia Małyjasiak
  data publikacji: 2022-02-10 09:39
 • zmodyfikował: Ksenia Małyjasiak
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-10 09:42

Obwieszczenie o wydanej w dniu 1.02.2022 r. decyzji znak: RNPP.6220.4.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 113 w obrębie Dziewiń Duży

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2022-02-01 14:15

drukuj (Obwieszczenie o wydanej w dniu 1.02.2022 r. decyzji znak: RNPP.6220.4.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 113 w obrębie Dziewiń Duży)

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Infromuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbedzie się 3 lutego 2022 r. o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-01-31 12:38
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-31 13:22

Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Gminy Gizałki

Informuję, że XXXII Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 4 lutego 2022 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki. 

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert

drukuj (Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Jańczak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2022-01-19 14:23

Czyszczenie sieci wodociągowej

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Rybarczyk
  data publikacji: 2022-01-18 08:40

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach geodezyjnych Czołnochów, Szymanowice i Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2022-01-17 08:17

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki odbędzie się 17 stycznia 2022 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Zenon Andrzejewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-01-13 07:52
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-13 07:53

Ogłoszenie w sprawie możliwości pozyskania dotacji przez spółki wodne z budżetu gminy w 2022 r.

Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji z budżetu gminy.

Obowiązek składania informacji o wyrobach zawierających azbest

Urząd Gminy Gizałki przypomina o obowiązku złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest. Informację należy składać każdego roku w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 292278
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-04 12:58:05