Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gizałki z perspektywą do roku 2030”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Rybarczyk
  data wytworzenia: 2023-05-17
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2023-05-17 14:08

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gizałki z perspektywą do roku 2030”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Rybarczyk
  data wytworzenia: 2023-05-17
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2023-05-17 14:06

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Jańczak
  data wytworzenia: 2023-05-15
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2023-05-15 13:39

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 632082P na działce nr 51 położonej w Kolonii Obory (ark. mapy 1)

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2023-05-15 12:32

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 15 maja 2023 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                       Przewodniczący Komisji
Jacek Janiszewski

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-05-15 11:35

Sprzedaż końcowa węgla

Gmina Gizałki informuje o przystąpieniu do sprzedaży końcowej węgla dla osób fizycznych.

Nabór wniosków prowadzony jest od dnia 04.05.2023 r. do 30.06.2023 r. Sprzedaż końcowa prowadzona będzie do 31.07.2023 r. lub do wyczerpania zasobów. Na dzień 01.05.2023 r. Gmina Gizałki może sprzedać następujące ilości węgla w sortymentach:

 • 70 ton groszku,
 • 66 ton orzecha.

O zakup węgla, bez ograniczeń limitowych, w ramach sprzedaży końcowej mogą ubiegać się mieszkańcy uprawnieni do dodatku węglowego. W związku z brakiem limitu ilościowego mieszkaniec, który zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

Cena węgla: 1800,00 zł brutto za tonę. Pozostałe warunki sprzedaży pozostają bez zmian.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Rybarczyk
  data wytworzenia: 2023-05-04
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2023-05-04 14:56

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 04 maja 2023 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-04-28 12:47

Zawiadomienie o XLVII Sesji Rady Gminy Gizałki

Informuję, że XLVII Sesja Rady Gminy Gizałki odbędzie się 8 maja 2023 r. o godz. 15:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach. 

Przewodniczący Rady 
Roman Rojewski

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 21 kwietnia 2023 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 Gizałki – Kalisz na odcinku Gizałki – Brudzewek”

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2023-04-27 08:18

drukuj (Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 21 kwietnia 2023 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 Gizałki – Kalisz na odcinku Gizałki – Brudzewek”)

Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu środowisko załączonego do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RNPP.6220.13.2016 z dnia 16.05.2017 r.

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2023-04-26 08:43

drukuj (Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu środowisko załączonego do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RNPP.6220.13.2016 z dnia 16.05.2017 r.)

Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż przyczepy ciężarowej, niskopodwoziowej

 • Przyczepa
 • Przyczepa

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Pisula
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2023-04-18 14:21
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-18 14:23

Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu o wydanej w dniu 6.04.2023 r. decyzji znak: SKO- 4213/280/22 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Gizałki z dnia 28.07.2022 r. znak: RNPP.6220.2.2018 i określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa fermy norek na działkach nr 196/1, 196/2, 196/3, w miejscowości Kolonia Obory gm. Gizałki”

drukuj (Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu o wydanej w dniu 6.04.2023 r. decyzji znak: SKO- 4213/280/22 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Gizałki z dnia 28.07.2022 r. znak: RNPP.6220.2.2018 i określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa fermy norek na działkach nr 196/1, 196/2, 196/3, w miejscowości Kolonia Obory gm. Gizałki”)

Metryka

 • opublikował: Ksenia Małyjasiak
  data publikacji: 2023-04-14 10:32

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres 3 lat obowiązująca na terenie miejscowości Nowa Wieś w gminie Gizałki

drukuj (Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres 3 lat obowiązująca na terenie miejscowości Nowa Wieś w gminie Gizałki)

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Rybarczyk
  data publikacji: 2023-04-06 14:16
 • zmodyfikował: Aleksandra Rybarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-06 14:20

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2023 r. na obszarze województwa wielkopolskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Lewicz
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2023-03-31 07:44

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki odbędzie się 29 marca 2023 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                       Przewodniczący Komisji
Kazimierz Woźniak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-03-22 15:28

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 27 marca 2023 roku o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                       Przewodniczący Komisji
Krzysztof Walendowski

 

 

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki odbędzie się 29 marca 2023 roku o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                       Przewodniczący Komisji
Henryk Osman

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-03-20 16:40
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-20 16:43

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia w części pozwolenia wodnoprawnego – decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu znak PO.ZUZ.2.4210.501m.2020.SR z dnia 12 maja 2021 r.

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2023-03-16 12:43

drukuj (Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia w części pozwolenia wodnoprawnego – decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu znak PO.ZUZ.2.4210.501m.2020.SR z dnia 12 maja 2021 r.)

Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Gizałki informuje, iż termin składania zgłoszeń do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zostaje przedłużony do 20.04.2023 r.

Metryka

 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2023-03-16 10:11

Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego

 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy

Metryka

 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2023-03-13 08:12

II przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego

Wójt Gminy Gizałki ogłasza drugi pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego MERCEDES-BENZ 608. Szczegóły w załącznikach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Łoza
 • opublikował: Magdalena Klamecka
  data publikacji: 2023-03-10 11:07
 • zmodyfikował: Magdalena Klamecka
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-10 11:43
 • IMG-20230216-WA0005
 • 4
 • IMG-20230216-WA0001
 • IMG-20230216-WA0004
 • IMG-20230216-WA0003

Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że XLVI Sesja Rady Gminy Gizałki odbędzie się 16 marca 2023 r. o godz. 15:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 15 marca 2023 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-03-10 10:34

Obwieszczenie o wezwaniu do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu środowisko załączonego do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RNPP.6220.13.2016 z dnia 16.05.2017 r.

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2023-02-28 12:00

drukuj (Obwieszczenie o wezwaniu do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu środowisko załączonego do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RNPP.6220.13.2016 z dnia 16.05.2017 r.)

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej odbędzie się 27 lutego 2023 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Walendowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-02-23 13:58

Przetarg na na sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego

Wójt Gminy Gizałki ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego MERCEDES-BENZ 608. Szczegóły w załącznikach.

 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy
 • Samochód pożarniczy

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2023-02-22 09:23

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Gizałki informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), gminy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych („szamb”) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie zgłosili zbiornika bezodpływowego („szamba”) lub przydomowej oczyszczalni ścieków proszeni są o zrobienie tego niezwłocznie.

Ogłoszenie w sprawie możliwości pozyskania dotacji przez spółki wodne z budżetu gminy w 2023 r.

Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji z budżetu gminy.

Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Jańczak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2023-01-26 14:27

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych o możliwości wyłączenia się ze zorganizowanego przez gminę Gizałki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Rybarczyk
   data wytworzenia: 2023-01-23
  • opublikował: Sebastian Kuźmik
   data publikacji: 2023-01-23 16:50

Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że XLV Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 25 stycznia 2023 r. o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 24 stycznia 2023 r. o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach. 

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-01-19 12:55

Zaproszenie na warsztaty pn.: "Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska"

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Rybarczyk
  data publikacji: 2023-01-12 13:46
 • zmodyfikował: Aleksandra Rybarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-12 13:50

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie geodezyjnym Wronów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2023-01-10 14:15

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie geodezyjnym Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2023-01-10 12:36

Informacja o obowiązku złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Rybarczyk
  data wytworzenia: 2023-01-09
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2023-01-09 16:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 53488
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-17 14:11:12