Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu.
 2. Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczona lokalizacją zjazdu.
 3. Pisemne pełnomocnictwo od właściciela działki w przypadku, gdy występuje w jego imieniu pełnomocnik.

Opłaty

Za wydanie decyzji lokalizacyjnej na zjazd pobiera się opłatę skarbową zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.  Opłata wynosi:

 • za wydanie zezwolenia - 82 zł (zwolnione z opłat są zezwolenia związane z budownictwem mieszkaniowym),
 • za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury) lub jego odpis - 17 zł (opłata nie dotyczy pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Brak uiszczenia opłaty skarbowej jest podstawą do pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Termin załatwienia sprawy

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Gizałki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji przez strony.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Osman
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2020-07-20 14:05

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16071
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-23 11:45:59