Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Pracodawca składa wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Wniosek składa się dla każdego młodocianego oddzielnie.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy

Wymagane dokumenty

Wniosek z następującymi załącznikami:

  1. Dokumenty potwierdzające, że pracodawca lub osoba prowadząca w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego.
  2. Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
  3. Dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu.
  4. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej.
  5. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do rozporządzenia RM z dn. 24.10.2014 r. poz. 1543).
  6. Zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających lat albo oświadczenie o wielkości de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
  7. W przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy także dołączyć umowę o pracę i świadectwo pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę.
  8. W przypadku spółki wypis z KRS lub umowa spółki.

Inne informacje

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r., Nr 60, poz.278 ze zm.) w § 3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Wójtów Gmin o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem.

Nawiązując do powyższego prosimy wszystkich pracodawców o informowanie Wójta Gminy Gizałki o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami zamieszkałymi na terenie Gminy Gizałki, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9208
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-10 09:17:59