Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 54/2017 Wójta Gminy Gizałki z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zakupu na rzecz Gminy Gizałki nieruchomości położonych w Świerczynie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-02 08:24

Zarządzenie nr 50/2017 Wójta Gminy Gizałki z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-02 08:25

Zarządzenie nr 45/2017 Wójta Gminy Gizałki z dnia 20 października 2017 r. w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej we Wronowie, na rzecz Gminy Gizałki, która jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-02 08:27

Zarządzenie nr 44/2017 Wójta Gminy Gizałki z dnia 20 października 2017 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Gizałki nieruchomości położonej w Białobłotach

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-02 08:28

Zarządzenie nr 42/2017 Wójta Gminy Gizałki z dnia 6 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w budynkach mieszkalnych, lokalach mieszkalnych i budynkach gospodarczych w wyniku nawałnicy w dniu 05 października 2017 roku na terenie Gminy Gizałki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-02 08:29

Zarządzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Gizałki z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-02 08:30

Zarządzenie nr 35/2017 Wójta Gminy Gizałki z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w budynkach mieszkalnych, lokalach mieszkalnych i budynkach gospodarczych w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 roku na terenie Gminy Gizałki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-02 08:32

Zarządzenie nr 34/2017 Wójta Gminy Gizałki z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę i użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Gizałki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-02 08:33

Zarządzenie nr 33/2017 Wójta Gminy Gizałki z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-02 08:34

Zarządzenie nr 31/2017 Wójta Gminy Gizałki z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-02 08:34

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Gizałki z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-02 08:35

Zarządzenie nr 23/2017 Wójta Gminy Gizałki z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Gizałki nieruchomości położonej w Szymanowicach

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-02 08:38

Zarządzenie nr 21/2017 Wójta Gminy Gizałki z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-02 08:38

Zarządzenie nr 19/2017 Wójta Gminy Gizałki z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Gizałki nieruchomości położonej w Rudzie Wieczyńskiej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-02 08:39

Zarządzenie nr 17/2017 Wójta Gminy Gizałki z dnia 21 kwietnia 2017 w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-02 08:40

Zarządzenie nr 16/2017 Wójta Gminy Gizałki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie organizacji stanowiska kierowania Wójta Gminy Gizałki w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-02 08:41

Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy Gizałki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-02 08:41

Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy Gizałki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-02 08:42

Zarządzenie nr 13/2017 Wójta Gminy Gizałki z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozpatrzenia ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2017 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-02 08:43

Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Gizałki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Gizałki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-02 08:44

Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Gizałki z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2017

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-02 08:44

Zarządzenie nr 9/2017 Wójta Gminy Gizałki z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Gizałki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-02 08:45

Zarządzenie nr 8/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie wydzierżawiania gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Gizałki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-02 08:46

Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Gizałki z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-02 08:46

Zarządzenie nr 6/2017 Wójta Gminy Gizałki z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-02 08:47

Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Gizałki z dnia 9 lutego 2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2017 rok

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-02 08:49

Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Gizałki z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2016 Wójta Gminy Gizałki z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Gizałki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-02 08:49

Zarządzenie nr 3/2017 Wójta Gminy Gizałki z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2017

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-02 08:50

Zarządzenie nr 2/2017 Wójta Gminy Gizałki z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Gizałki

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-02 08:50

Zarządzenie nr 1/2017 Wójta Gminy Gizałki z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2017

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-02 08:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5860
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-17 11:09:58