Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 4310P Chocz-Białobłoty

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 4310P Chocz-Białobłoty)

Otwarte konkursy ofert

Wójt Gminy Gizałki ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok, zgodnie z załączonymi dokumentami.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Jańczak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2021-12-21 12:53
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-21 13:00

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Świerczyna.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-12-16 15:35

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 113 w obrębie Dziewiń Duży, gmina Gizałki

drukuj (Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 113 w obrębie Dziewiń Duży, gmina Gizałki)

Metryka

 • opublikował: Ksenia Małyjasiak
  data publikacji: 2021-12-16 09:40
 • zmodyfikował: Ksenia Małyjasiak
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-16 10:03

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję. że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 21 grudnia 2021 r. o godz. 15:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-12-15 14:04

24 grudnia br. urząd będzie nieczynny

Zgodnie z Zarządzeniem nr 34/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 03.12.2021 r. dzień 24.12.2021 r. (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Gizałki za dzień 25.12.2021 r. – święto przypadające w sobotę.  W dniu 27.12.2021 r. (poniedziałek) Urząd Gminy Gizałki będzie czynny w godzinach od 7.30 do 15.30. W sprawach zgonu w dniu 24.12.2021 r. dyżur telefoniczny pełnić będzie Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pod nr tel. 883 964 690. 

Metryka

 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2021-12-15 08:55

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji wydanej przez Starostę Pleszewskiego znak: OS.6341.148.2013 dnia 11 lutego 2014 r.

drukuj (Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji wydanej przez Starostę Pleszewskiego znak: OS.6341.148.2013 dnia 11 lutego 2014 r.)

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Rybarczyk
  data publikacji: 2021-12-13 15:06

Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że XXXI Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 22 grudnia 2021 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Gizałkach.

Przewodniczący Rady Gminy Gizałki
Roman Rojewski

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (dz. ewid. nr 212 obręb Gizałki)

drukuj (Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (dz. ewid. nr 212 obręb Gizałki))

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Rybarczyk
  data publikacji: 2021-12-09 13:17

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gizałki na działkach nr 396/7, 401, 403/12.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Świerczyna, st. 43657, gm. Gizałki.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-12-01 15:04

Ogłoszenie o drugim pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż autobusu szkolnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

drukuj (Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego)

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Rybarczyk
  data publikacji: 2021-11-25 14:59

Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 1 grudnia 2021 roku o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
J
acek Janiszewski

Informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 1 grudnia 2021 roku o godz. 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Walendowski

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki odbędzie się 1 grudnia 2021 roku o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący  Komisji
Henryk Osman

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki odbędzie się 1 grudnia 2021 roku o godz. 11:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Zenon Andrzejewski

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki odbędzie się 2 grudnia 2021 roku o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                              Przewodniczący Komisji
Kazimierz Woźniak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-11-24 14:00
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-29 10:33

Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że XXX Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 30 listopada 2021 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 29 listopada 2021 r. o godz. 15:00 w sali  Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

Przewodniczący Rady
      Roman Rojewski  

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-11-24 12:40

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin-Tuliszków na odcinku Gizałki-granica gmin Gizałki/Grodziec”

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2021-11-23 07:46

drukuj (Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin-Tuliszków na odcinku Gizałki-granica gmin Gizałki/Grodziec”)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Orlina Duża na terenie działek 182/4 i 185, obręb Orlina Duża

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Orlina Duża na terenie działek 182/4 i 185, obręb Orlina Duża)

Metryka

 • opublikował: Ksenia Małyjasiak
  data publikacji: 2021-11-18 14:39

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na działkach nr 396/7, 401, 403/12 położonych w Gizałkach.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-11-17 15:10

Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu o wydanej w dniu 2.11.2021 r. decyzji znak SKO-4220A/17/21 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Gizałki z dnia 25.03.2020 r. znak RNPP.6220.2.2018 w przedmiocie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy norek na działkach nr 196/1, 196/2, 196/3 położonych w m. Kolonia Obory, gm. Gizałki.

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2021-11-08 15:27

drukuj (Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu o wydanej w dniu 2.11.2021 r. decyzji znak SKO-4220A/17/21 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Gizałki z dnia 25.03.2020 r. znak RNPP.6220.2.2018 w przedmiocie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy norek na działkach nr 196/1, 196/2, 196/3 położonych w m. Kolonia Obory, gm. Gizałki.)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej - ul. Wodna w Gizałkach wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową oświetlenia ulicznego

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-11-05 13:52

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów z oprawami oświetleniowymi

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-11-05 13:46

Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”

Obwieszczenie o wydanej w dniu 20.10.2021 r. decyzji znak: RNPP.6220.1.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Tomice, na działce o numerze ewidencyjnym 291/2, w gminie Gizałki

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej - ul. Wodnej w Gizałkach wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz przebudowie oświetlenia ulicznego na działkach nr 234, 347/1, 212, 711, 210/3 położonych w Gizałkach (ark. mapy 1).

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-10-21 08:23

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów z oprawami oświetleniowymi na działkach nr 43/2, 28/1, 28/2 położonych w Orlinie Małej (ark. mapy 1).

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-10-21 08:30

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”

drukuj (Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Jańczak
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2021-10-19 14:01

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 20 października 2021 r. o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

                                                                                                       Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-10-15 13:56
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-15 13:59

Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Gminy Gizałki

Informuję, że XXIX Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 21 października 2021 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.
Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej odbedzie się 14 października 2021 r. ogodz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Walendowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-10-12 08:23
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-12 08:24

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Gminy Gizałki odbędzie się 4 października 2021 r. o godz. 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

 

                                                                                                       Przewodniczący Komisji
Zenon Andrzejewski

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN w ramach zadania: "Przebudowa linii SN w ciągu linowym SN linia nr 72000 kier. Dziewiń Duży [SN4-04007/20] - odgałęzienie w kierunku stacji transformatorowej SN/nN nr 43645 pomiędzy słupami nr od 23 do 26" na działce nr 266 położonej w Orlinie Dużej (ark. mapy 2).

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-09-27 16:45
 • zmodyfikował: Marcin Czajczyński
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-27 16:48

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu zawiadamiające o przekazaniu skargi wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej linii WN 110 kV relacji Gizałki - Jarocin Wschód polegającej na wymianie i przesunięciu części stanowisk słupowych oraz na wymianie przewodów na nowe, na terenie położonym w gminie Jarocin, w miejscowościach Łuszczanów, Wilkowyja, Kadziak, Annapol oraz w mieście Jarocin.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-09-27 16:24
 • zmodyfikował: Marcin Czajczyński
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-27 16:29

Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż autobusu szkolnego

 • Autobus szkolny
 • Autobus szkolny

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Pisula
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2021-09-22 14:17
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-22 14:25

Obwieszczenie o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu akt administracyjnych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii WN 110 kV relacji Gizałki - Jarocin Wschód polegającej na wymianie i przesunięciu części stanowisk słupowych oraz na wymianie przewodów na nowe.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-09-16 08:31

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest

Urząd Gminy Gizałki informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest. Wnioski będą przyjmowane w tutejszym Urzędzie Gminy od 15 września 2021 r. do 31 października 2022 r. lub do wyczerpania zabezpieczonych środków finansowych. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu. W trakcie ogłoszonego naboru wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci przebudowy rowu przydrożnego na drenaż francuski (dz. nr 132 obręb Wronów, gm. Gizałki) zakończony wylotem wód opadowych lub roztopowychcuski (dz. nr 132 obręb Wronów, gm. Gizałki) zakończony wylotem wód opadowych lub roztopowych

 • Metryka

  • opublikował: Aleksandra Rybarczyk
   data publikacji: 2021-09-07 14:17

drukuj (Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci przebudowy rowu przydrożnego na drenaż francuski (dz. nr 132 obręb Wronów, gm. Gizałki) zakończony wylotem wód opadowych lub roztopowychcuski (dz. nr 132 obręb Wronów, gm. Gizałki) zakończony wylotem wód opadowych lub roztopowych)

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Rybarczyk
  data publikacji: 2021-09-07 14:17
 • zmodyfikował: Aleksandra Rybarczyk
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-07 14:18

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat obowiązująca na terenie gminy Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Rybarczyk
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2021-08-25 13:45
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-25 13:47

Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie do 1996 szt. tuczników (do 279,44 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 55 położonej w Orlinie Dużej.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-08-23 15:37

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu o uchyleniu decyzji znak: RNPP.6733.10.2020 z dnia 01.02.2021 r. w całości i o orzeczeniu co do istoty sprawy poprzez odmowę ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej linii WN 110 kV relacji Gizałki-Jarocin Wschód.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-08-19 12:22

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 25 sierpnia 2021 r. o godz. 9:00 (Komisja objazdowa) 

Przewodniczący komisji
Krzysztof Walendowski

Metryka

 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-08-13 13:04

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Tomice, na działce o numerze ewidencyjnym 291/2, w gminie Gizałki, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie.

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2021-08-06 13:19

drukuj (Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Tomice, na działce o numerze ewidencyjnym 291/2, w gminie Gizałki, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie.)

Metryka

 • opublikował: Ksenia Małyjasiak
  data publikacji: 2021-08-06 13:19

Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że XXVIII Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 5 sierpnia 2021 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - ankieta informacyjna

Wójt Gminy Gizałki informuje, że Gmina Gizałki zamierza przystąpić do programu: ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – „CEEB”

Od 1 lipca 2021 roku rozpoczęło się składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie do 1996 szt. tuczników (do 279,44 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 55 położonej w Orlinie Dużej (ark. mapy 1).

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-06-28 15:59

Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Gminy Gizałki

Informuję, że XXVII Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 25 czerwca 2021 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Harmonogram czyszczenia sieci wodociągowej II półrocze 2021 r.

Metryka

 • opublikował: Aleksandra Rybarczyk
  data publikacji: 2021-06-15 11:42

Zawiadomienie o posiedzeniach komisji Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki odbędzie się 16 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
                                                                                                   Henryk Osman

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Gminy Gizałki odbędzie się 18 czerwca 2021 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Zenon Andrzejewski

Informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 18 czerwca 2021 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Walendowski

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 23 czerwca 2021 r. o godz. 15:30 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Metryka

 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-06-15 11:44
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-15 11:51

Obwieszczenie o wydanej w dniu 31.05.2021 r. decyzji znak: RNPP.6220.12.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie do 81,48 DJP zlokalizowanego w miejscowości Ruda Wieczyńska, gm. Gizałki, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 290 ark. mapy 1, obręb Ruda Wieczyńska

drukuj (Obwieszczenie o wydanej w dniu 31.05.2021 r. decyzji znak: RNPP.6220.12.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie do 81,48 DJP zlokalizowanego w miejscowości Ruda Wieczyńska, gm. Gizałki, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 290 ark. mapy 1, obręb Ruda Wieczyńska)

Metryka

 • opublikował: Ksenia Małyjasiak
  data publikacji: 2021-05-31 14:43

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia wraz z lokalizacją szafy kablowej i złącz kablowo-pomiarowych w Czołnochowie.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-05-26 15:10

Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie do 1996 szt. tuczników (do 279,44 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 357/1 położonej we Wronowie (ark. mapy 1).

 • Metryka

  • opublikował: Marcin Czajczyński
   data publikacji: 2021-05-24 16:31

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-05-24 16:29

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanej decyzji w ramach zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 Gizałki - Kalisz na odcinku od km 34+650 do km 55+520"

drukuj (Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanej decyzji w ramach zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 Gizałki - Kalisz na odcinku od km 34+650 do km 55+520")

Metryka

 • opublikował: Ksenia Małyjasiak
  data publikacji: 2021-05-21 14:35

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Tomice, na działce o numerze ewidencyjnym 291/2, w gminie Gizałki.

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2021-05-13 15:27

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Tomice, na działce o numerze ewidencyjnym 291/2, w gminie Gizałki.)

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 17 maja 2021 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

                                                                                                      Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 20 maja 2021 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                       Przewodniczący Komisji
Jacek Janiszewski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-05-12 13:22
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-12 13:27

Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że XXVI Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 18 maja 2021 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.

drukuj (Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Jańczak
  data wytworzenia: 2021-05-11
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2021-05-11 13:40

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizałki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-05-10 15:08

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia wraz z lokalizacją szafy kablowej i złącz kablowo-pomiarowych.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-05-04 08:30

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki, która odbędzie się 28 kwietnia 2021 roku o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Kostuj

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie do 81,48 DJP zlokalizowanego w miejscowości Ruda Wieczyńska, gm. Gizałki, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 290 ark. mapy 1, obręb Ruda Wieczyńska”.

drukuj (Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie do 81,48 DJP zlokalizowanego w miejscowości Ruda Wieczyńska, gm. Gizałki, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 290 ark. mapy 1, obręb Ruda Wieczyńska”.)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3m, na działce nr 283, położonej w obrębie Tomice.

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3m, na działce nr 283, położonej w obrębie Tomice.)

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 Gizałki – Kalisz na odcinku od km 34+650 do km 55+520”

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2021-04-14 07:42

drukuj (Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 Gizałki – Kalisz na odcinku od km 34+650 do km 55+520”)

Informacja o konkursie „Przemysł a ochrona środowiska – rozwój województwa wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową”

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w Konkursie „Przemysł a ochrona środowiska – rozwój województwa wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową”

Informacja Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie składania wniosków o płatności obszarowe

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2021-04-13 11:06

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3m, na działce nr 283, położonej w obrębie Tomice.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-03-17 15:20

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV kablowej wraz ze złączem kablowym dla zasilania budynku jednorodzinnego wraz z częścią usługową.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-03-10 15:19

Obwieszczenie o przekazaniu odwołań od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii WN 110 kV relacji Gizałki - Jarocin Wschód polegającej na wymianie i przesunięciu części stanowisk słupowych oraz na wymianie przewodów na nowe.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-03-03 14:58

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej NN-0,4 kV kablowej wraz ze złączem kablowym dla zasilania budynku jednorodzinnego z częścią usługową na działkach nr 120/5, 665, 664/24, 664/23 położonych w Gizałkach (ark. mapy 1).

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-02-18 15:24

Czyszczenie sieci wodociągowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Rybarczyk
  data wytworzenia: 2021-02-15
 • opublikował: Aleksandra Rybarczyk
  data publikacji: 2021-02-15 16:52
 • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-16 07:48

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 1996 szt. tuczników (279,44 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gruntu 357/1 obręb Wronów, gm. Gizałki

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2021-02-04 15:35

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii WN 110 kV relacji Gizałki - Jarocin Wschód polegającej na wymianie i przesunięciu części stanowisk słupowych oraz na wymianie przewodów na nowe.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-02-01 17:53

Informacja PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego na terenie dz. nr 293/4, 303/2, 300/12, obręb Czołnochów, gm. Gizałki

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2021-02-01 09:55

drukuj (Informacja PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego na terenie dz. nr 293/4, 303/2, 300/12, obręb Czołnochów, gm. Gizałki)

Metryka

 • opublikował: Ksenia Małyjasiak
  data publikacji: 2021-02-01 09:55

Odpowiedź na wezwanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii WN 110 kV relacji Gizałki - Jarocin Wschód polegającej na wymianie i przesunięciu części stanowisk słupowych oraz na wymianie przewodów na nowe (dane osobowe zostały anonimizowane)

 • Metryka

  • opublikował: Marcin Czajczyński
   data publikacji: 2021-01-27 09:31
  • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
   ostatnia modyfikacja: 2021-01-27 14:56
 • Odpowiedź (PDF) 12329.58kB

  Metryka

  • opublikował: Marcin Czajczyński
   data publikacji: 2021-01-27 09:31
  • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
   ostatnia modyfikacja: 2021-01-27 14:56

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-01-27 09:29

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, komisja konkursowa w dniu 25.01.2021 r. dokonała oceny złożonych ofert. Dokonano wyboru organizacji pozarządowej, która otrzymała dotację na realizację zadania publicznego w roku 2021.

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej

Informacja o obowiązującym Planie Priorytetowym Rejonu Służbowego nr 7

Urząd Gminy Gizałki informuje, że w związku z niezachowaniem należytych środków ostrożności przy trzymaniu psów oraz wałęsającymi się bezpańskimi psami na terenie miejscowości Białobłoty oraz Dziewiń Duży, prowadzony jest przez Dzielnicowego rejonu nr 7 w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 roku Plan Priorytetowy, mający na celu wyeliminowanie powyższego zagrożenia.

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii WN 110 kV relacji Gizałki - Jarocin Wschód polegającej na wymianie i przesunięciu części stanowisk słupowych oraz na wymianie przewodów na nowe.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-01-22 14:10

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3m, na działce nr 283, położonej w obrębie Tomice.

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3m, na działce nr 283, położonej w obrębie Tomice.)

Metryka

 • opublikował: Ksenia Małyjasiak
  data publikacji: 2021-01-21 15:31

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewidencyjnych 95 i 370, położonych w obrębie Wronów.

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewidencyjnych 95 i 370, położonych w obrębie Wronów.)

Informacja w sprawie planowanej inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii WN 110 kV relacji Gizałki - Jarocin Wschód polegającej na wymianie i przesunięciu części stanowisk słupowych oraz na wymianie przewodów na nowe.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-01-15 12:04

Obwieszczenie o wystąpieniu do ENERGA Invest Sp. z o.o. o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących przebudowy istniejącej linii WN 110 kV relacji Gizałki - Jarocin Wschód polegającej na wymianie i przesunięciu części stanowisk słupowych oraz wymianie przewodów na nowe.

Metryka

 • opublikował: Marcin Czajczyński
  data publikacji: 2021-01-12 15:05

Obwieszczenie o ponownym rozpatrzeniu sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie 1996 szt. tuczników (279,44 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 357/1 obręb Wronów, gm. Gizałki.

Ogłoszenie w sprawie możliwości pozyskania dotacji przez spółki wodne z budżetu gminy w 2021 r.

Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji z budżetu gminy. Dotację na realizację zadań, o których mowa w ogłoszeniu, przyznaje się na pisemny wniosek złożony przez spółkę wodną. Termin składania wniosku do 28 lutego 2021 roku.

Obowiązek składania informacji o wyrobach zawierających azbest

Urząd Gminy Gizałki przypomina o obowiązku złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest. Informację należy składać każdego roku w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu

 • Metryka

  • opublikował: Ksenia Małyjasiak
   data publikacji: 2021-01-04 16:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 210218
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-11 07:42:41