Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Uchwała nr XLIV/318/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-01-03 11:50

Uchwała nr XLIV/317/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2023-2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-01-03 13:11

Uchwała nr XLIV/316/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2022 - 2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-01-04 10:03

Uchwała nr XLIV/315/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-01-05 10:02

Uchwała nr XLIV/314/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2023-01-04 11:10

Uchwała nr XLIII/313/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki na 2023 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-12-14 13:23

uchwała Nr XLIII/312/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-12-14 13:10
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-14 13:11

Uchwała nr XLIII/311/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej przy zwrocie kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-12-14 13:06

Uchwała nr XLIII/310/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2022 - 2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-12-14 13:03

Uchwała nr XLIII/309/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-12-14 13:01

Uchwała nr XLII/308/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa i współtworzenia obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-11-21 16:08

Uchwała nr XLII/307/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-11-21 16:04

Uchwała nr XLII/306/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-11-21 16:02

Uchwała nr XLII/305/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-11-21 16:00

Uchwała nr XLII/304/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2022 - 2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-11-21 15:58

Uchwała nr XLII/303/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-11-21 15:56

Uchwała nr XLI/302/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2022 - 2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-11-08 10:12

Uchwała nr XLI/301/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-11-08 10:08

Uchwała nr XL/300/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 13 października 2022 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2022 - 2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-10-20 13:31

Uchwała nr XL/299/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 13 października 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-10-20 13:30

Uchwała nr XL/298/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 13 października 2022 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę nr XXXVII/279/2022 Rady Gminy Gizalki z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki, Czołnochów, Szymanowice i Tomice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-10-20 13:27

Uchwała nr XL/297/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 13 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-10-20 13:24

Uchwała nr XXXIX/296/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2022 - 2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-10-05 15:30

Uchwała nr XXXIX/295/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-10-05 15:28

Uchwała nr XXXIX294/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/50/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Gizałki oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała nr XXXIX/293/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 26 września 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki

Uchwała nr XXXIX/292/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 26 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach geodezyjnych Czołnochów, Szymanowice i Tomice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-10-05 15:23

Uchwała nr XXXIX/291/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 26 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki, Czołnochów, Szymanowice i Tomice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-10-05 15:21

Uchwała nr XXXIX/290/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 26 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie geodezyjnym Wronów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-10-05 15:19

Uchwała nr XXXIX/289/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 26 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie geodezyjnym Wronów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-10-05 15:17
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-05 15:18

Uchwała nr XXXIX/288/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 26 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie geodezyjnym Tomice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-10-04 09:13

Uchwała nr XXXIX/287/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 26 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie geodezyjnym Tomice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-10-04 09:09
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-04 09:12

Uchwała nr XXXIX/286/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 26 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie geodezyjnym Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-10-04 07:37
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-04 07:42

Uchwała nr XXXIX/285/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 26 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie geodezyjnym Gizałki

Uchwała nr XXXVIII/284/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2022 - 2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-08-16 14:00

Uchwała nr XXXVIII/283/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-08-16 13:58

Uchwała nr XXXVII/282/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2032” Gminy Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-07-26 14:08

Uchwała nr XXXVII/281/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-07-25 15:39

Uchwała nr XXXVII/280/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach geodezyjnych Czołnochów, Szymanowice i Tomice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-07-25 15:38

Uchwała nr XXXVII/279/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 14 lipca 2022 r. z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki, Czołnochów, Szymanowice i Tomice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-07-25 15:45

Uchwała nr XXXVII/278/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-07-22 13:08

Uchwała nr XXXVII/277/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-07-22 13:03

Uchwała nr XXXVII/276/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-07-22 13:02

Uchwała nr XXXVII/275/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze szkolnych sal komputerowych i dydaktycznych znajdujących się w Szkole Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-07-22 13:00

Uchwała nr XXXVII/274/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach

Uchwała nr XXXVII/273/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-07-22 11:06

Uchwała nr XXXVII/272/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze szkolnych sal komputerowych i dydaktycznych znajdujących się w Szkole Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-07-21 12:48
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-21 12:49

Uchwała nr XXXVII/271/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Białobłotach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-07-21 12:46

Uchwała nr XXXVII/270/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze szkolnych sal komputerowych i dydaktycznych znajdujących się w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Białobłotach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-07-21 12:42

Uchwała nr XXXVII/269/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/135/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-07-21 12:39

Uchwała nr XXXVII/268/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/121/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-07-21 12:37

Uchwała nr XXXVII/267/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-07-21 11:59

Uchwała nr XXXVII/266/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli – pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-07-21 11:55

Uchwała nr XXXVII/265/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gizałki w roku szkolnym 2022/2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-07-21 11:52

Uchwała nr XXXVI/264/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-06-28 11:33

Uchwała nr XXXVI/263/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2021 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-06-28 11:29

Uchwała nr XXXVI/262/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gizałki wotum zaufania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-06-28 11:26

Uchwała nr XXXVI/261/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie gminy Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-06-28 11:25

Uchwała nr XXXVI/260/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2022 - 2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-06-28 11:23

Uchwała nr XXXVI/259/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-06-28 11:21

Uchwała nr XXXV/258/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-06-01 14:34

Uchwała nr XXXV/257/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-05-27 10:27

Uchwała nr XXXV/255/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-05-27 10:16

Uchwała nr XXXIV/254/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2022 - 2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-04-15 09:40
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-15 09:41

Uchwała nr XXXIV/253/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-04-15 09:38

Uchwała nr XXXIII/252/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2022 - 2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-04-04 13:44
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-04 13:46

Uchwała nr XXXIII/251/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-04-04 13:41

Uchwała nr XXXIII/250/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego „Smerfy” w Nowej Wsi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-04-28 09:22

Uchwała nr XXXIII/249/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli – pedagogów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-04-04 13:35

Uchwała nr XXXIII/248/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli - psychologów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-04-04 13:25
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-04 13:25

Uchwała nr XXXIII/247/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli – logopedów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-04-04 13:23

Uchwała nr XXXIII/246/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-04-04 13:20
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-04 13:24

Uchwała nr XXXIII/245/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-04-04 13:19

Uchwała nr XXXIII/244/2022 Rady gminy Gizałki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-04-04 13:17

Uchwała nr nr XXXIII/243/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przekazania petycji do właściwego podmiotu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-04-08 12:17
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-08 12:18

Uchwała nr XXXII/242/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie „Programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Pleszewskiego w roku 2022”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-02-14 08:32

Uchwała nr XXXII/241/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego „Smerfy” w Nowej Wsi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-02-14 08:30

Uchwała nr XXXII/240/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie udziałów w kapitale zakładowym Spółki działającej pod firmą ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-02-14 08:29

Uchwała nr XXXII/239/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz-Białobłoty”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-02-14 08:27

Uchwała nr XXXII/238/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2022 - 2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-02-14 08:25

Uchwała y nr XXXII/237/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-02-14 08:20
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-14 08:23

Uchwała nr XXXII/236/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Gizałki za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-02-14 08:19

Uchwała nr XXXII/235/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik i za worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-02-14 08:17

Uchwała nr XXXII/234/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-02-14 08:15

Uchwała nr XXXII/233/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/121/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-02-14 08:10

Uchwała nr XXXII/232/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gizałki na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022” za lata 2019-2020

Uchwała nr XXXII/231/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-02-14 08:06

Uchwała nr XXXII/230/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Nowa Wieś w gminie Gizałki na lata 2022-2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-02-14 08:05

Uchwała nr XXXII/229/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ruda Wieczyńska i Obory w gminie Gizałki na lata 2022-2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-02-14 08:03

Uchwała nr XXXII/228/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 roku w sprawie przekazania petycji do właściwego podmiotu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-02-14 07:58
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-14 07:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9259
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-16 09:44:13