Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Uchwała nr XXXVI/264/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-06-28 11:33

Uchwała nr XXXVI/263/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2021 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-06-28 11:29

Uchwała nr XXXVI/262/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gizałki wotum zaufania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-06-28 11:26

Uchwała nr XXXVI/261/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie gminy Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-06-28 11:25

Uchwała nr XXXVI/260/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2022 - 2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-06-28 11:23

Uchwała nr XXXVI/259/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-06-28 11:21

Uchwała nr XXXV/258/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-06-01 14:34

Uchwała nr XXXV/257/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-05-27 10:27

Uchwała nr XXXV/255/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-05-27 10:16

Uchwała nr XXXIV/254/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2022 - 2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-04-15 09:40
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-15 09:41

Uchwała nr XXXIV/253/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-04-15 09:38

Uchwała nr XXXIII/252/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2022 - 2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-04-04 13:44
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-04 13:46

Uchwała nr XXXIII/251/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-04-04 13:41

Uchwała nr XXXIII/250/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego „Smerfy” w Nowej Wsi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-04-28 09:22

Uchwała nr XXXIII/249/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli – pedagogów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-04-04 13:35

Uchwała nr XXXIII/248/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli - psychologów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-04-04 13:25
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-04 13:25

Uchwała nr XXXIII/247/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli – logopedów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-04-04 13:23

Uchwała nr XXXIII/246/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-04-04 13:20
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-04 13:24

Uchwała nr XXXIII/245/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-04-04 13:19

Uchwała nr XXXIII/244/2022 Rady gminy Gizałki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-04-04 13:17

Uchwała nr nr XXXIII/243/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przekazania petycji do właściwego podmiotu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-04-08 12:17
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-08 12:18

Uchwała nr XXXII/242/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie „Programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Pleszewskiego w roku 2022”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-02-14 08:32

Uchwała nr XXXII/241/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego „Smerfy” w Nowej Wsi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-02-14 08:30

Uchwała nr XXXII/240/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie udziałów w kapitale zakładowym Spółki działającej pod firmą ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-02-14 08:29

Uchwała nr XXXII/239/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz-Białobłoty”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-02-14 08:27

Uchwała nr XXXII/238/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2022 - 2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-02-14 08:25

Uchwała y nr XXXII/237/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-02-14 08:20
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-14 08:23

Uchwała nr XXXII/236/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Gizałki za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-02-14 08:19

Uchwała nr XXXII/235/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik i za worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-02-14 08:17

Uchwała nr XXXII/234/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-02-14 08:15

Uchwała nr XXXII/233/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/121/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-02-14 08:10

Uchwała nr XXXII/232/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gizałki na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022” za lata 2019-2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-02-14 08:08

Uchwała nr XXXII/231/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-02-14 08:06

Uchwała nr XXXII/230/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Nowa Wieś w gminie Gizałki na lata 2022-2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-02-14 08:05

Uchwała nr XXXII/229/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ruda Wieczyńska i Obory w gminie Gizałki na lata 2022-2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-02-14 08:03

Uchwała nr XXXII/228/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 roku w sprawie przekazania petycji do właściwego podmiotu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2022-02-14 07:58
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-14 07:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4215
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-28 11:33:58