Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 10/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-02-15 15:42

Zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Gizałkach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-02-08 09:55
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 10:07

Zarządzenie nr 8/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2021/2022 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-02-18 13:55

Zarządzenie nr 7/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gizałki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-02-08 09:43

Zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Błaszczyk
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2021-02-03 13:05

Zarządzenie nr 5/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-02-03 12:29

Zarządzenie nr 4/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na 2021 rok

Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-01-26 09:16

Zarządzenie nr 2/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2021 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
  • opublikował: Teresa Andrzejak
   data publikacji: 2021-01-25 16:59
  • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
   ostatnia modyfikacja: 2021-02-03 13:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 307
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-18 13:56:38