Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Gizałki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Przejdź do: www.gizalki.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 42/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-10-08 13:56

Zarządzenie nr 41/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 20 września 2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Gizałki na 2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-09-22 15:12
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-28 12:57

Zarządzenie nr 40/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 16 września 2021 r. w sprawie sprzedaży autobusu szkolnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-09-28 12:56

Zarządzenie nr 39/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 16 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia ruchomości, stanowiących mienie Gminy Gizałki”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-09-28 12:54

Zarządzenie nr 38/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 16 września 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia ruchomości stanowiących mienie Gminy Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-09-28 12:51

Zarządzenie nr 37/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-09-22 15:05

Zarządzenie nr 34/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia procedury kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-09-01 14:05

Zarządzenie nr 33/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

Zarządzenie nr 32/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach do realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-09-02 07:36

Zarządzenie 31/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-08-12 13:35

Zarządzenie nr 30/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-08-12 13:30

Zarządzenie nr 29/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-08-12 13:22

Zarządzenie nr 28/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-08-12 13:11

Zarządzenie nr 27/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-07-12 15:28

Zarządzenie nr 25/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-07-12 15:23
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-12 15:24

Zarządzenie nr 23/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2021

Metryka

 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-05-26 13:20
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-26 13:20

Zarządzenie 22/2021 Wójta Gminy Gizałki z 25 maja 2021 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Gizałki

Metryka

 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-05-26 13:13

Zarządzenie nr 21/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-09-02 11:40

Zarządzenie nr 20/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-09-02 11:34

Zarządzenie nr 19/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-04-27 09:26

Zarządzenie nr 18/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-04-27 08:20

Zarządzenie nr 17/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Gizałki

Zarządzenie nr 16/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości położonej w Gizałkach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-04-02 11:52
 • zmodyfikował: Teresa Andrzejak
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-06 14:36

Zarządzenie nr 15/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2021

Zarządzenie nr 13/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gizałki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-03-25 13:46

Zarządzenie nr 12/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-03-31 08:36

Zarządzenie nr 11/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-03-31 09:34

Zarządzenie nr 10/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-02-15 15:42

Zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Gizałkach

Zarządzenie nr 8/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2021/2022 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-02-18 13:55

Zarządzenie nr 7/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gizałki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-02-08 09:43

Zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Błaszczyk
 • opublikował: Sebastian Kuźmik
  data publikacji: 2021-02-03 13:05

Zarządzenie nr 5/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-02-03 12:29

Zarządzenie nr 4/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na 2021 rok

Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-01-26 09:16

Zarządzenie nr 2/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2021 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
  • opublikował: Teresa Andrzejak
   data publikacji: 2021-01-25 16:59
  • zmodyfikował: Sebastian Kuźmik
   ostatnia modyfikacja: 2021-02-03 13:04

Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gizałki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Andrzejak
 • opublikował: Teresa Andrzejak
  data publikacji: 2021-04-19 16:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2007
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-15 13:04:12